Stort antal människor i grupp som lyssnar till föredrag.
Bild på växt. I bakgrunden en suddig bild på person som promenerar på väg.

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av alkohol. Utöver detta så har ca 675 000 svenskar använt narkotiska preparat under det senaste året. De flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. (källa: CAN).

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser som har med alkohol eller droger att göra, men i många fall så är kopplingen till alkohol eller droger inte tydlig.

Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till.

Innehåll

 • Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige
 • Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
 • Vägen in och ut ur ett missbruk
 • Tidiga och sena tecken på missbruk
 • Risker vid distansarbete
 • Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad på jobbet?
 • Gruppövning – ett exempel från verkligheten
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Arbetsrätt vid missbruk
 • Arbetsplatsens ansvar
 • Vilket ansvar har man som chef, skyddsombud eller medarbetare?
 • Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
 • Alkohol- och drogtestning
 • Det svåra men nödvändiga samtalet
 • Vilket stöd finns att tillgå?

Målgrupp: Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet
Omfattning: Halvdag. Önskas heldagsutbildning så går det att ordna.
Tidpunkt: Efter överenskommelse

Utbildningsalternativ

Vi kan erbjuda olika utbildningsalternativ – t.ex utbildning på plats hos er eller digital distansutbildning. Utbildningen genomförs också digitalt som en öppen utbildning med möjlighet att då köpa enstaka platser. Klicka nedan på respektive alternativ för mer information.

På-platsutbildning hos er
Digital distansutbildning
Öppen digital distansutbildning

Om du undrar över något, kontakta Anders Andersson, 0725-149220, anders.andersson@aleforsstiftelsen.se

Narkotika och läkemedel

Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av alkohol.  Utöver detta så har ca 675 000 svenskar använt narkotiska preparat under det senaste året. De flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. (källa: CAN).

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser som har med alkohol eller droger att göra, men i många fall så är kopplingen till alkohol eller droger inte tydlig.

Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar något tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till. 

Innehåll

 • Narkotikautvecklingen i Sverige
 • Preparat och trender
 • Prisutveckling – narkotika/läkemedel
 • Allmänna tecken vid missbruk
 • Drogspecifika tecken
 • Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad på jobbet?
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Arbetsrätt vid missbruk
 • Arbetsplatsens ansvar
 • Vilket ansvar har man som chef, skyddsombud eller medarbetare?
 • Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
 • Drogtestning
 • Vilket stöd finns att få?

Målgrupp: Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.
Omfattning: 2 timmar.
Tidpunkt: Efter överenskommelse
Beställning: Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20 eller anmäl intresse här… 

Läs mer om “Narkotika och läkemedel”

Person som håller handen i sitt hår och tittar ned på datorns tangentbord.

Arbetsplatsprogram

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet. Utbildningen är en heldagsutbildning som ges i Göteborg och som ingår i behandlingskostnaden. Medlemmar i Aleforsrådet har alltid två fria platser vid varje utbildningstillfälle.

För kontaktpersoner och andra intresserade

Varje patient som genomgår något av Aleforsstiftelsens behandlingsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remittent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger, arbetsrätt vid missbruk samt insikt i vår tolvstegsbehandling.

Läs mer om vårt Arbetsplatsprogram

Anhörigprogram

För anhöriga till våra patienter ingår i behandlingskostnaden dels anhörigseminarier varje lördag på Aleforshemmet under behandlingstiden, men också ett anhörigprogram under ett år där man träffas på kvällstid vid tio tillfällen i Göteborg.

Som anhörig till en person som har problem med alkohol eller andra droger så befinner man sig i en svår situation. Ofta är möjligheterna att hjälpa begränsade då personen själv kanske inte upplever problemet på samma sätt eller av olika skäl inte vill ta emot hjälpen. I vårt anhörigprogram får man mer kunskaper om vad det innebär att ha en beroendesjukdom, hur det påverkar andra och hur man kan förhålla sig till den drabbade. Man får även möjlighet att möta andra i en liknande situation.

Läs mer om vårt anhörigprogram här…