Utbildning

Arbetsplatsprogram

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet. Utbildningen är en heldagsutbildning som ges i Göteborg och som ingår i behandlingskostnaden. Medlemmar i Aleforsrådet har alltid två fria platser vid varje utbildningstillfälle.

Varje patient som genomgår något av Aleforsstiftelsens behandlingsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remittent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger samt insikt i vår tolvstegsbehandling.

Läs mer om vårt Arbetsplatsprogram här…

Missbruk i arbetslivet

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Cirka 318 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol
och ytterligare 128 000 uppskattas ha ett pågående missbruk (källa: CAN). Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning.
Vi har alla en skyldighet att i ett sådant läge ingripa och hjälpa till.

 • Vad är missbruk/beroende och hur kan man se signalerna?
 • Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad
  av alkohol på jobbet?
 • Vad är medarbetarens ansvar? Vad är chefens ansvar?
 • Vad innebär arbetsgivarens utredningsansvar och
  rehabiliteringsansvar?
 • Hur hanterar man påverkan av läkemedel och narkotika?
 • Vilken hjälp finns att få för den som har problem?
 • Hur följer man upp en behandlingsinsats?

Målgrupp: chefer, skyddsombud och övriga medarbetare
Omfattning: Halvdag. Önskas heldagsutbildning så går det att ordna.
Tidpunkt: Efter överenskommelse
Beställning: Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20 eller anmäl intresse här… 

Läs mer om ”Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet” här

Anhörigprogram

För anhöriga till våra patienter ingår i behandlingskostnaden dels anhörigseminarier varje lördag på Aleforshemmet under behandlingstiden, men också ett anhörigprogram under ett år där man träffas på kvällstid vid tio tillfällen i Göteborg.

Som anhörig till en person som har problem med alkohol eller andra droger så befinner man sig i en svår situation. Ofta är möjligheterna att hjälpa begränsade då personen själv kanske inte upplever problemet på samma sätt eller av olika skäl inte vill ta emot hjälpen. I vårt anhörigprogram får man mer kunskaper om vad det innebär att ha en beroendesjukdom, hur det påverkar andra och hur man kan förhålla sig till den drabbade. Man får även möjlighet att möta andra i en liknande situation.

Läs mer om vårt anhörigprogram här…