Kvinna med glasögon som håller mobiltelefon mot örat.

Hur finansierar jag behandlingen?

Har du ett arbete bör du i första hand ska vända dig till arbetsgivaren för att få hjälp. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda.

För dig som saknar arbete

Saknar du arbete så har socialnämnden i den kommun där du är skriven en skyldighet att hjälpa dig.

I Socialtjänstlagen kan man läsa:

5 kap, 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

I praktiken kan man mötas av långa handläggningstider och prioriteringar som gör att de sociala myndigheterna måste inrikta sina insatser på personer som utvecklat en mycket svår problematik. Möjligheten finns dock alltid att kontakta sin socialtjänst och begära en behandling hos Aleforsstiftelsen. Vi har ramavtal med de flesta kommunerna inom Västra Götalandsregionen.

Väljer man att själv stå för sin behandlingskostnad behöver vi lösa finansieringen innan behandlingen startar. Kontakta oss för närmare information kring detta.

Kontakt

Önskar du bli kontaktad angående behandling, fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Du kan givetvis vara anonym.
Frivilligt (Kom ihåg att ange E-post eller Telefon så att vi kan ta kontakt)
Frivilligt (Kom ihåg att ange E-post eller Telefon så att vi kan ta kontakt)
För närmare information se länk längst ned.