Vi kallar vårt samarbetsavtal med arbetslivet för ”Aleforsrådet”

Styrelse

Aleforsstiftelsen leds av en styrelse som representerar stiftarna.
Dessa återfinns både i privat och offentlig sektor.

Stiftelsens ändamål

”Stiftelsens ändamål är att behandla socialt förankrade alkohol- och drogberoende personer enligt tolvstegsbaserad metodik.”

Ordförande
Lorita Holzner, PostNord AB

Vice ordf.
Vakant, SKF Sverige AB

Ledamöter
Bruno Tiozzo, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Tore Simonson, Västra Götalandsregionen
Michael Gustavsson, Volvo Car Corporation
Vakant, AB Volvo
Helen Lejon, Chalmers Tekniska Högskola
Karl Nygren, Coop Väst AB

Suppleanter
Andreas Eraybar, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Ewa Book, Västra Götalandsregionen
Catharina Bergström, SKF Sverige AB
Mustafa Atik, Volvo Car Corporation
Christin Borg, AB Volvo
Karl Stolt, Coop Väst AB