Vi kallar vårt samarbetsavtal med arbetslivet för ”Aleforsrådet”

Styrelse

Aleforsstiftelsen leds av en styrelse som representerar stiftelsens ägare.
Dessa återfinns både i privat och offentlig sektor.

Stiftelsens ändamål

”Stiftelsens ändamål är att behandla socialt förankrade alkohol- och drogberoende personer enligt tolvstegsbaserad metodik.”

Ordförande
Lorita Holzner, PostNord AB

Vice ordf.
Johannes Appeby, SKF Sverige AB

Ledamöter
Bruno Tiozzo, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Tore Simonson, Västra Götalandsregionen
Michael Gustavsson, Volvo Car Corporation
Malin Moosberg, AB Volvo
Helen Lejon, Chalmers Tekniska Högskola

Suppleanter
Andreas Eraybar, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Ewa Book, Västra Götalandsregionen
Catharina Bergström, SKF Sverige AB
Mustafa Atik, Volvo Car Corporation
Christin Borg, AB Volvo