Vi kallar vårt samarbetsavtal med arbetslivet för ”Aleforsrådet”

Styrelse

Aleforsstiftelsen leds av en styrelse som representerar stiftarna.
Dessa återfinns både i privat och offentlig sektor.

Stiftelsens ändamål

”Stiftelsens ändamål är att behandla socialt förankrade alkohol- och drogberoende personer enligt tolvstegsbaserad metodik.”

Ordförande
Lorita Holzner, PostNord AB

Vice ordf.
Tore Simonson, Västra Götalandsregionen

Ledamöter
Bruno Tiozzo, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Michael Gustavsson, Volvo Car Corporation
Joakim Svantesson, SKF Sverige AB
Joacim Grubbström, AB Volvo
Vakant, Chalmers Tekniska Högskola
Karl Nygren, Coop Väst AB

Suppleanter
Andreas Eraybar, Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse
Ewa Book, Västra Götalandsregionen
Raimo Repo, Volvo Car Corporation
Åsa Söderström, AB Volvo
Karl Stolt, Coop Väst AB