Två blomkrukor som står på Aleforshemmet, Aleforsstiftelsens behandlingshem.

Styrelse

Aleforsstiftelsen leds av en styrelse som representerar stiftarna.
Dessa återfinns både i privat och offentlig sektor.

Stiftelsens ändamål

“Stiftelsens ändamål är att behandla socialt förankrade alkohol- och drogberoende personer enligt tolvstegsbaserad metodik.”

Ordförande

Lorita Holzner, PostNord AB

Vice ordf.

Tore Simonson, Västra Götalandsregionen

Ledamöter

Michael Gustavsson, Volvo Car Corporation
Joakim Svantesson, SKF Sverige AB
Kenneth Palmblad, AB Volvo
Jennie Strömstedt, Chalmers Tekniska Högskola
Karl Nygren, Coop Väst AB

Suppleanter

Ewa Book, Västra Götalandsregionen
Raimo Repo, Volvo Car Corporation
Åsa Söderström, AB Volvo
Anna-Lena Soeder, Coop Väst AB
Karin Bergström, PostNord AB
Vakant, SKF Sverige AB
Vakant, Chalmers Tekniska Högskola