Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Arbetsplatsprogrammet

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Varje patient som genomgår något av Aleforsstiftelsens behandlingsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remittent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger samt insikt i behandling.

Detta gäller även chefer eller skyddsombud med ansvar för personal och arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är upplagd som en heldagsutbildning och ger kunskap att hantera alkohol- och drogproblematik i arbetslivet.

Innehåll

 • Alkohol- och drogsituationen i samhället
 • Riskbruk, missbruk och beroende
 • Vägen in och ut ur ett missbruk
 • Arbetsrätt vid missbruk
 • Arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar
 • Tidiga och sena tecken
 • Risker vid distansarbete
 • Det svåra men nödvändiga samtalet
 • Läkemedels- och narkotikamissbruk
 • Alkohol- och drogtestning
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Vilket stöd finns att tillgå?
 • Uppföljning av behandling

Vi tar även upp hur Arbetsdomstolen har dömt i fall som rört missbruk i arbetslivet…

Inbjudan som pdf…

Bilder som presenteras vid Arbetsplatsprogrammet…

Målgrupp

Chefer, HR-funktion, skyddsombud, företagshälsovård samt våra patienters kontaktpersoner

Tid

Smörgås och kaffe/te serveras från kl 08:30 – 09:00.

Utbildningen pågår mellan kl 09:00 – 16:00.

Datum och plats

Kommande tillfällen:

 • Tisdag 10 september, 2024
 • Tisdag 12 november, 2024

Lokal: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg – konferenslokal Alliansen

Pris

För kontaktpersoner till våra patienter ingår utbildningen i behandlingskostnaden. Medlemsföretag i Aleforsrådet har två fria platser per utbildningstillfälle för chefer/HR-personal samt två fria platser för fackligt förtroendevalda/skyddsombud. Företagshälsovården deltar utan kostnad i mån av plats. För deltagare därutöver är avgiften 2.500 kr per deltagare (medlemmar i Aleforsrådet) eller 2.750 kr per deltagare (övriga). Vid utebliven närvaro debiteras 250 kr i no show-avgift. Platsen kan alltid överlåtas till en kollega. Priser anges exklusive moms..

Smörgås och kaffe/te ingår innan start.
Lunch ingår ej utan sker på egen hand.
Ca kl 14:00 serveras kaffe/te och kaka.

Frågor

Kontakta Per Öhman på telefon 0705-28 74 00 eller mejl per.ohman@aleforsstiftelsen.se

Anmälan

För närmare information se länk längst ned.
Skickas kostnadsfritt en gång per månad.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.