Öppenvårdsbehandling

Möjliggör fortsatt arbete under hela behandlingstiden

Öppenvårdsbehandlingen på vår enhet i centrala Göteborg skapar stora möjligheter att upprätthålla vardagslivet, samtidigt som rehabiliteringen pågår.

Öppenvårdsbehandlingen som pågår 3 tim per vecka, består av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter. Totalt omfattar vårt öppenvårdsprogram 40 träffar under ett års tid. Träffarna kan erbjudas förmiddag, eftermiddag eller kvällstid.

Kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling

Vi arbetar med kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling med målet att uppnå helnykterhet/drogfrihet med en förhöjd livskvalitet som följd.

Behandlingen som är kognitivt baserad, innehåller fyra stora teman:

  • Kemiskt beroende som sjukdom
  • Familjens/arbetsplatsens problematik
  • Blandmissbruk
  • Återfallsprevention

Oavsett om man väljer behandlingshem med eftervård eller öppenvård ingår alltid Anhörigprogram som stöd för anhöriga och Arbetsplatsprogram som är en heldagsutbildning för arbetsgivarens kontaktpersoner. Dessutom ingår läkarbesök inför behandlingen och alla provtagningar. När du fått ett pris av oss behöver du inte oroa dig för att det ska tillkomma ytterligare kostnader.

Här hittar du konatktuppgifter…

Fyra stolar i terapirum från Aleforsstiftelsens öppenvårdsbehandling.