Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff

Aleforsrådets nätverksträff 23/11

Varje år bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff där vi samlas för att belysa något aktuellt tema inom området alkohol och droger. Träffen vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården.

Ny föreskrift om Arbetsanpassning

Fr o m 1 juni har vi fått en ny föreskrift om ”Arbetsanpassning”, som ersätter den gamla som heter ”Arbetsanpassning och Rehabilitering”. Vad betyder att ordet rehabilitering försvunnit? Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren vid beroendesjukdom och vilken typ av arbetsanpassning kan bli aktuell?

När en medarbetare uppvisar en beroendesjukdom uppstår ofta ett behov av behandling. Då uppkommer också frågor kring vem som ska betala? Vad är rimligt att kräva av en arbetsgivare gällande arbetsanpassning och rehabilitering? När möjligheterna till rehabilitering är uttömda finns en möjlighet att avsluta anställningen om medarbetaren inte kan utföra arbete av någon betydelse. Vad betyder det?

Aleforsstiftelsen erbjuder framgångsrik behandling vid beroendesjukdom för arbetslivet, men det är också viktigt att alla parter är införstådda med det regelverk som gäller. Därför är vi glada att kunna erbjuda höstens nätverksträff tillsammans med Jonas Lindblad från advokatfirman Nordia, som tillsammans med Morgan Karlsson, konsult från Aleforsstiftelsen, kommer att resonera kring dessa frågor. Du som deltar kommer att ha möjlighet att ställa egna frågor under seminariet som leds av Per Öhman, biträdande föreståndare på Aleforsstiftelsen.

Jonas Lindblad

Morgan Karlsson

Per Öhman

Målgrupp

Chefer, HR-funktion, fackliga företrädare och företagshälsovård.

Datum och tid

23 november

Lunch serveras från kl 12:00 – 12:30.

Seminariet pågår mellan kl 12:30 – 14:00.

Plats

Lokal: Advokatfirman Nordia, Kungsportsavenyn 1, Göteborg

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Aleforsrådet och för företagshälsovård.

Sista anmälningsdag

14 november

Anmälan till nätverksträff 23/11

Om du väljer att vara med på plats samtycker du till att din medverkan kan komma att videodokumenteras.
För närmare information se länk längst ned.
Skickas kostnadsfritt en gång per månad.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.