Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff

Aleforsrådets nätverksträff

Varje år bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff där vi samlas för att belysa något aktuellt tema inom området alkohol och droger. Träffen vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården.

Lär dig mer om:

Vidden av träffsäker arbetsplatsdrogtestning och framgångsrik behandling

Skapa en drogfri arbetsmiljö

Under denna nätverksträff har ni möjlighet att lära er hur ni som arbetsgivare kan identifiera missbruk av alkohol och andra droger i er organisation, och därmed trygga arbetsmiljön. Vi berättar även hur man som behandlande part kan erbjuda professionellt stöd till medarbetare som utvecklat ett beroende.

Prodiagnostics har över 20 års erfarenhet av drogtester. Vid arbetsplatsdrogtestning använder man sig konsekvent av provtagning i saliv för att undvika integritetskränkning. Prodiagnostics salivanalys utmärker sig på marknaden med högst precision men även bredden av droger och missbrukande läkemedel, närmare bestämt är det hela 73 substanser som kan spåras. Om detta kommer Elin Albrektson, kundansvarig på Prodiagnostics, att berätta mer om.

Aleforsstiftelsen erbjuder en framgångsrik behandling för människor i arbetslivet. Sedan 1987 har tusentals patienter genomgått tolvstegsbehandling på deras behandlingshem i Alingsås eller genom deras öppenvård. Detta har varit insatser som många gånger varit skillnaden mellan liv och död. Per Öhman, biträdande föreståndare, berättar vad som kännetecknar deras patienter och hur en behandlingsinsats går till.

Denna träff kommer att vara öppen även för de som inte är medlemmar i Aleforsrådet och är helt kostnadsfri.

Välkommen att anmäla dig!