Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff

Aleforsrådets nätverksträff

Varje år bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff där vi samlas för att belysa något aktuellt tema inom området alkohol och droger. Träffen vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården.

Anmälan till nätverksträff

Nästa nätverksträff är under planering och vi återkommer med mer information så snart vi kan.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.