Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff

Aleforsrådets nätverksträff

Varje år bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff där vi samlas för att belysa något aktuellt tema inom området alkohol och droger. Träffen vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården.

Lär dig mer om:

Anställningsskydd och arbetsgivaransvar vid missbruk

Att vara påverkad i tjänst av alkohol eller andra berusningsmedel är alltid en mycket allvarlig händelse. Tyvärr också en väldigt vanligt förekommande problematik. Senare forskning pekar också på att så mycket som 5% av den arbetsföra befolkningen har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller narkotika. Förutom att det finns en fara för den enskilda individen att skada sig så finns också en arbetsmiljöpåverkan med avseende på andra människor i dennes närhet.

Alkohol- och annat drogmissbruk medför i många fall konsekvenser för den som är anställd, för arbetskamrater och arbetsgivare. Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot såväl missbrukaren som berörda arbetskamrater. De viktigaste reglerna finner vi i arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd.

Vi samarbetar med Advokatfirman Nordia och går tillsammans igenom rättsläget utifrån ett fiktivt praktikfall där en medarbetare som råkar ut för en bilolycka utvecklar ett alkoholmissbruk i kombination med ett blandmissbruk av smärtstillande läkemedel och illegal narkotika. Tillsammans med advokat Jonas Lindblad och Morgan Karlsson från Aleforsstiftelsen, reder vi ut vilka rättigheter och skyldigheter som uppkommer för arbetsgivaren respektive medarbetaren.

Jonas Lindblad, advokatfirman Nordia

Morgan Karlsson, Aleforsstiftelsen

Aleforsstiftelsen erbjuder en framgångsrik behandling för människor i arbetslivet. Sedan 1987 har tusentals patienter genomgått tolvstegsbehandling på deras behandlingshem i Alingsås eller genom deras öppenvård. Detta har varit insatser som många gånger varit skillnaden mellan liv och död. Per Öhman, biträdande föreståndare, kommer att vara moderator och samla upp frågor från publiken.

Per Öhman, Aleforsstiftelsen

Denna träff kommer att vara öppen även för de som inte är medlemmar i Aleforsrådet och är helt kostnadsfri.

Välkommen att anmäla dig!

Anmälan till nätverksträff

Tema: Anställningsskydd och arbetsgivaransvar vid missbruk

Datum: 16 maj, 2023

Tid: kl 12:00 – 14:00, start med lunch.
Det digitala seminariet startar kl 12:45.

Upplägg: Start med lunch på restaurang Olivia, Kungsportsavenyn 1 i Göteborg. Därefter seminarium från kl 12:45 – 14:00 med tid för frågor från publiken.

För närmare information se länk längst ned.
Skickas kostnadsfritt en gång per månad.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.