Bedömning och utredning

Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad rehabilitering. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett bedömningssamtal inom de närmaste arbetsdagarna från det att vi blir kontaktade. Det innebär att vi normalt kan påbörja en behandling inom 14 dagar.

Kartläggning för individuell matchning

Bedömningen består av en kartläggning av alkohol- och droganvändande samt de mest centrala livsområdena. Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till grund för vilken behandlingsinsats vi rekommenderar och ökar möjligheten till ett bra behandlingsresultat.

För att matcha individuella behov har vi har olika typer av rehabiliteringsprogram, både hög- och lågintensiva, på internat och på hemmaplan.

Kostnadsfritt bedömningssamtal

Bedömningen är kostnadsfri och kan erbjudas inom de närmaste arbetsdagarna från att kontakt tas. Denna kompletteras sedan med läkarremiss och kontrollerad nykterhet och drogfrihet.

Man och kvinna som sitter i soffgrupp och talar med varandra vid ett bedömningssamtal.