Att omsätta kunskapen i vardagen

Att omsätta kunskapen i vardagen

Eftervården handlar om att börja tillämpa det man lärt sig under behandlingstiden i det verkliga livet. De riktiga utmaningarna kommer ofta när man kommit tillbaka hem efter vistelsen på behandlingshem.

Eftervården pågår under 12 månader och det finns två olika upplägg; en heldag i månaden eller en kväll i veckan. Vilken variant som väljs beror i första hand på var du bor. Eftervården är förlagd på flera orter runt om i Västsverige för att minska resvägen och underlätta möjligheten att delta. Blir resvägen ändå för lång så planerar vi eftervården med besök en gång i månaden på vårt behandlingshem och däremellan en gemensam planering med remittenten.

Kontinuitet och strukturerad uppföljning under en längre tid har visat sig vara en viktig del i ett gott behandlingsresultat. Genom vår tolvstegsbehandling och eftervård läggs grunden till ett fortsatt, livslångt tillfrisknande.

Eftervården handlar om att börja tillämpa det man lärt sig under behandlingstiden i det verkliga livet.