Person som läser bok.

Att omsätta kunskapen i vardagen

Eftervården handlar om att börja tillämpa det man lärt sig under behandlingstiden i det verkliga livet. De riktiga utmaningarna kommer ofta när man kommit tillbaka hem efter vistelsen på behandlingshem.

Veckovis eller månadsvis

Eftervården pågår under 12 månader och det finns två olika upplägg; en heldag i månaden eller en kväll i veckan. Vilken variant som väljs beror i första hand på var du bor. Veckoeftervården är förlagd på flera orter runt om i Västsverige för att minska resvägen och underlätta möjligheten att delta. Blir resvägen ändå för lång så planerar vi eftervården med besök en gång i månaden på vårt behandlingshem eller vår mottagning i Göteborg och däremellan en gemensam planering.

Kontinuitet och strukturerad uppföljning under en längre tid har visat sig vara en viktig del i ett gott behandlingsresultat. Genom vår tolvstegsbehandling och eftervård läggs grunden till ett fortsatt, livslångt tillfrisknande.

Tre personer i ett grupprum som sitter ned och samtalar med varandra. Bilden illustrerar Aleforsstiftelsens eftervård.