Person som läser bok.

Att omsätta kunskapen i vardagen

Eftervården handlar om att börja tillämpa det man lärt sig under behandlingstiden i det verkliga livet. De riktiga utmaningarna kommer ofta när man kommit tillbaka hem efter vistelsen på behandlingshem.

Veckovis eller månadsvis

Eftervården pågår under 12 månader och det finns två olika upplägg; en heldag i månaden eller en kväll i veckan. Vilken variant som väljs beror i första hand på var du bor. Veckoeftervården erbjuds i Göteborg, Alingsås, Borås och Skövde. Blir resvägen ändå för lång så planerar vi eftervården med besök en gång i månaden på vårt behandlingshem i Alingsås eller på vår mottagning i Göteborg och däremellan en gemensam planering.

Kontinuitet och strukturerad uppföljning under en längre tid har visat sig vara en viktig del i ett gott behandlingsresultat. Genom vår tolvstegsbehandling och eftervård läggs grunden till ett fortsatt, livslångt tillfrisknande.

Tre personer i ett grupprum som sitter ned och samtalar med varandra. Bilden illustrerar Aleforsstiftelsens eftervård.