Man i kostym och i bakgrunden en yngre kvinna.

Några omdömen om vår verksamhet

Efter mer än 30 i branschen kan man konstatera att vår verksamhet verkligen gör skillnad. Genom årens lopp har vi träffat mängder med människor – såväl arbetsgivare som privatpersoner och anhöriga – som blivit hjälpta av den behandling, konsultation och utbildning som vi kunnat erbjuda. Nedan kan du ta del av några röster från verkligheten.

Om du behöver hjälp – tveka inte att kontakta oss!

Arbetsgivare

REGION HALLAND

Region Halland har ca 7500 anställda där hälso- och sjukvården är den största verksamheten. Så här säger HR-strateg Gunnel Persson om deras samarbete med Aleforsstiftelsen:

“Självklart får man inte vara påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen, men precis som alla stora arbetsgivare så är vi medveten om att missbruk och beroende förekommer. Därför har regionen sedan länge ett samarbete med Aleforsstiftelsen för att försäkra sig om att snabbt få tillgång till behandlingsinsatser om någon skulle behöva hjälp. Tillsammans genomför vi även löpande utbildningsinsatser i syfte att fånga upp eventuella problem i tid. Vi kan rekommendera Aleforsstiftelsen till andra arbetsgivare som söker en kompetent partner i alkohol- och drogfrågor.”

Gunnel Persson, HR-strateg, Region Halland, augusti 2022

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Regionteater Väst

Västra Götalandsregionen är en stor arbetsgivare med mer än 50.000 anställda inom en rad olika verksamheter. Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Så här uttrycker sig vd Susanna Dahlberg om Aleforsstiftelsen:

”Att lyfta frågor om alkohol och droger i sin personalgrupp handlar både om omtanke och ansvar. Med stöd av Aleforsstiftelsen skapar vi en arbetsplatskultur där alla känner en trygghet i att det finns hjälp att få om man skulle behöva det samtidigt som alla också förstår vikten av att upprätthålla en alkohol- och drogfri arbetsmiljö utifrån ett säkerhetstänk. Vi kan rekommendera Aleforsstiftelsen till andra arbetsgivare som vill ha en trygg partner som kan hjälpa till hela vägen.”

Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, juni 2022

VOLVO LASTVAGNAR

Volvo Lastvagnar är ledande inom trafiksäkerhet och har en vision om att inga Volvolastbilar ska vara inblandade i trafikolyckor. Volvos säkerhetsarbete omfattar inte bara fordonen utan även människorna. Därför var det naturligt för oss att vända sig till Aleforsstiftelsen för att säkerställa kompetens inom alkohol- och drogområdet samtidigt som våra medarbetare kan få tillgång till kvalitetssäkrad behandling. Vi kan varmt rekommendera andra arbetsgivare att ta stöd och hjälp av Aleforsstiftelsen.

Joanna Andersson, chef, Volvo Lastvagnar, juli 2022

SKF

SKF är en ledande global leverantör av lösningar för roterande utrustning. SKF kombinerar praktisk erfarenhet med ett omfattande produktutbud och kunskap inom lager, tätningar, smörjhantering, tillståndsövervakning och underhållstjänster.

”Vi kan rekommendera Aleforsstiftelsen då de är en partner när vi behöver hjälp med behandling. De är även ett bra bollplank i vårt förebyggande arbete, t ex genom utbildningsinsatser för HR, fackliga ombud och chefer. För SKF är det självklart med nolltolerans när det gäller alkohol och droger och där är vi tacksamma för en strukturerad ‘speaking partner’. Det känns bra och vi kan hjälpa den drabbade till ett nytt liv.”

Joakim Svantesson, HR Partner, AB SKF

Joakim Svantesson, HR Partner, AB SKF, november 2020

Patienters omdömen

Nedan följer ett utdrag från våra patienters utvärdering av sin behandling.

Hur upplevde du ditt problem innan du påbörjade din behandling?

 • Jobbigt. Livet var inte roligt att leva.
 • Tyckte inte att jag hade så mycket problem med alkoholen – däremot med min omgivning.
 • Märkte att jag inte kunde ta mig ur det
  – visste inte hur jag skulle göra!
 • En tung börda som orsakade mig och min familj  mycket elände.

Hur ser du på ditt problem nu?

 • Vilket problem!? Mycket hanterbart.
 • Kan se hur mina problem hängde samman med mitt drickande.
 • Förstår problemet och att det finns mycket bra hjälp att få.
 • Så bra som jag och min familj mår nu har vi aldrig gjort. Jag är medveten om mitt problem som jag får jobba med i fortsättningen också. Jag har fövandlat bördan till en erfarenhet och lärdom.
  Jag känner mig stark och ser fram emot varje dag.

Vad var det viktigaste just för dig?

 • Att få uppleva villkorslös respekt när man känner sig så utlämnad och sårbar.
 • Mötet med gruppen. Det har varit lärorikt och stärkande att prata och lyssna till personer som är i samma båt.
 • Har betytt allt för mig. Ett nytt liv. Grupparbetet gav fantastiskt mycket! Att få berätta om sig själv gjorde att jag fick lära känna mig själv. Konstigt va? Så var det. Att gruppen hela tiden förändrades gjorde att jag uppmärksammade min egen förändring.

Anhöriga

Här är några uttalanden från deltagare i vårt anhörigprogram:

”En mycket bra möjlighet att kunna få hjälp i sin egen situation, men också få ökad kunskap så att man bättre kan stödja och förstå sin anhörig.”

”Jättebra. Skönt att prata av sig och lyssna på andra.”

”Mycket givande. Skönt att få prata med andra i liknande situation.”

”Väldigt bra. Man delar ju samma erfarenheter. Jag kan konstatera att jag inte är knäpp.”

”Mycket fin och respektfull stämning. Tack!”

Forskning

Behandlingar av alkoholproblem ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande. Men oavsett målsättning gör behandlingar att klienter bestående minskar sin alkoholkonsumtion. Det visar en långtidsstudie från Göteborgs universitet.

I studien har 349 vuxna alkoholberoende följts upp först efter två och ett halvt år och sedan fem år efter avslutad behandling. Bland klienterna hade en grupp målet att bli helnyktra, en annan att ha en kontrollerad alkoholkonsumtion. För en tredje grupp fanns inget mål uppsatt. Alla klienter i studien hade gått i olika evidensbaserade behandlingar i Region Västra Götaland; två 12-stegsbehandlingar och en psykosocial behandling

Bäst resultat med helnykterhet som mål

– Vår forskning visar att majoriteten av klienterna antingen var helnyktra eller hade en låg till måttlig alkoholkonsumtion vid båda uppföljningstillfällena, säger psykolog Kristina Berglund, en av forskarna bakom studien.

– Men bäst resultat visar gruppen som hade helnykterhet som mål, säger hon.

Av de klienter med helnykterhet som mål var 76 procent antingen helnyktra eller hade en låg till måttlig alkoholkonsumtion efter fem år. Som jämförelse hade 59 procent i gruppen med kontrollerad konsumtion samma låga konsumtion, och bland dem utan mål när de startade behandlingen var motsvarande siffra 61 procent.”

Citerat från Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Göteborgs Universitet, 2019-06-03