Några omdömen om vår verksamhet

Några omdömen om vår verksamhet

Efter mer än 30 i branschen kan man konstatera att vår verksamhet verkligen gör skillnad. Genom årens lopp har vi träffat mängder med människor – såväl arbetsgivare som privatpersoner och anhöriga – som blivit hjälpta av den behandling, konsultation och utbildning som vi kunnat erbjuda. Nedan kan du ta del av några röster från verkligheten.

Om du behöver hjälp – tveka inte att kontakta oss!

Arbetsgivare

Västra Götalandsregionen

”Västra Götalandsregionen har som främsta uppgift att svara för hälso- och sjukvård till ca 1,6 miljoner innevånare som bor i regionen. Västra Götalandsregionen är också en av Sveriges största arbetsgivare med ca 50.000 anställda. Får våra egna medarbetare problem när det gäller alkohol och droger, så vill vi att de ska få den allra bästa hjälp som går att få på marknaden. Av den anledningen är vi delägare till Aleforsstiftelsen som har ett komplett utbud av tjänster inom området. Vi kan rekommendera dem till andra arbetsgivare. ”

Tore Simonson, HR Controller
Tore Simonson, HR Controller

SKF

”Vi kan rekommendera Aleforsstiftelsen då de är en partner när vi behöver hjälp med behandling. De är även ett bra bollplank i vårt förebyggande arbete, t ex genom utbildningsinsatser för HR, fackliga ombud och chefer. För SKF är det självklart med nolltolerans när det gäller alkohol och droger och där är vi tacksamma för en strukturerad ‘speaking partner’. Det känns bra och vi kan hjälpa den drabbade till ett nytt liv.”


Joakim Svantesson, AB SKF

Patienters omdömen

Nedan följer ett utdrag från våra patienters utvärdering av sin behandling.

Hur upplevde du ditt problem innan du påbörjade din behandling?

 • Jobbigt. Livet var inte roligt att leva.
 • Tyckte inte att jag hade så mycket problem med alkoholen – däremot med min omgivning.
 • Märkte att jag inte kunde ta mig ur det
  – visste inte hur jag skulle göra!
 • En tung börda som orsakade mig och min familj  mycket elände.

Hur ser du på ditt problem nu?

 • Vilket problem!? Mycket hanterbart.
 • Kan se hur mina problem hängde samman med mitt drickande.
 • Förstår problemet och att det finns mycket bra hjälp att få.
 • Så bra som jag och min familj mår nu har vi aldrig gjort. Jag är medveten om mitt problem som jag får jobba med i fortsättningen också. Jag har fövandlat bördan till en erfarenhet och lärdom.
  Jag känner mig stark och ser fram emot varje dag.

Vad var det viktigaste just för dig?

 • Att få uppleva villkorslös respekt när man känner sig så utlämnad och sårbar.
 • Mötet med gruppen. Det har varit lärorikt och stärkande att prata och lyssna till personer som är i samma båt.
 • Har betytt allt för mig. Ett nytt liv. Grupparbetet gav fantastiskt mycket! Att få berätta om sig själv gjorde att jag fick lära känna mig själv. Konstigt va? Så var det. Att gruppen hela tiden förändrades gjorde att jag uppmärksammade min egen förändring.

Anhöriga

Här är några uttalanden från deltagare i vårt anhörigprogram:

”En mycket bra möjlighet att kunna få hjälp i sin egen situation, men också få ökad kunskap så att man bättre kan stödja och förstå sin anhörig.”

”Jättebra. Skönt att prata av sig och lyssna på andra.”

”Mycket givande. Skönt att få prata med andra i liknande situation.”

”Väldigt bra. Man delar ju samma erfarenheter. Jag kan konstatera att jag inte är knäpp.”

”Mycket fin och respektfull stämning. Tack!”

Forskning

”En studie gjord av forskare från Göteborg visar att de som deltar i en behandling med helnykterhet som mål lyckas bättre än de som genomgår en behandling för att lära sig kontrollera sitt drickande.

– Våra resultat visar att helnykterhet fungerar bättre, men det skulle behövas fler studier med fler behandlingsformer innan man säkert kan säga att det är så. Det kan vara andra faktorer som spelar in, säger förste författaren till studien, Kristina Berglund, docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

I studien visade det sig att 88 procent av patienterna, som själva hade som mål att bli helnyktra och deltog i behandlingen med helnykterhet som mål, klarade att hålla målet vid uppföljningen två och ett halvt år senare. Det var 18 procent bättre än förväntat. Av de patienter som hade som mål att kontrollera sitt drickande och deltog i en behandling med samma målsättning, lyckades 54 procent, vilket är 16 procent sämre än förväntat.”

Citerat från Accent, 2016-09-27