Vårt behandlingshem, Aleforshemmet, i Alingsås.

Aleforsstiftelsen

Aleforsstiftelsen bildades 1987 genom att de större arbetsplatserna i Göteborg gick samman för att säkerställa en bra behandlingsverksamhet utan vinstsyfte för sina anställda med alkohol- och drogproblem. I styrelsen finns representanter för Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Coop Väst, AB Volvo och Volvo Personvagnar AB, PostNord Sverige AB och SKF Sverige AB.

Tillgång till både behandlingshem och öppenvård

Verksamheten startade med vårt behandlingshem, Aleforshemmet, i Alingsås som tar emot patienter från hela landet och har sedan utökats med en öppenvårdsmottagning i Göteborg.

Problem med alkohol eller droger?

Aleforsstiftelsen är sedan mer än 30 år specialiserade på att rehabilitera människor som har problem med alkohol eller droger och befinner sig i eller nära arbetslivet. Vi har både öppenvård och behandlingshem vilket innebär att man kan få hjälp oavsett var man bor i landet.

Det självklara valet för arbetsgivare

Vi kan även erbjuda stöd till arbetsgivare som vill arbeta förebyggande genom att ha bra rutiner och kunskap inom organisationen. Genom Aleforsrådet har ett hundratal arbetsgivare tecknat samarbetsavtal med oss för att säkerställa att snabbt få professionellt stöd.

Vi har genom åren hjälpt tusentals människor i en svår situation att få livet tillbaka.

Kvinna som skriver i ett dokument samtidigt som en man sitter på andra sidan bordet.
Kvinna och man sitter i var sin fåtölj och samtalar.

Alla är lika välkomna

Vägen in till Aleforsstiftelsen kan gå via en arbetsgivare eller myndighet eller så kan man som privatperson söka sig direkt till oss. Kontakta oss så berättar vi mer om hur de olika alternativen ser ut.

Religiöst och politiskt obunden

Aleforsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vår tolvstegsbaserade behandling förutsätter inte att man är troende utan är  öppen för alla människor som önskar en förändring i sitt liv. Oavsett vem du är strävar vi efter att ge dig ett så professionellt och bra bemötande som möjligt.

Arbetslivets resurs

När du som arbetsgivare vänder dig till oss så hjälper vi dig hela vägen. Vi kan handleda och stötta dig att ta upp frågan om alkohol- och drogproblem med arbetstagaren, utreda, behandla och följa upp. Men vi kan också bistå med utbildning och översyn av befintliga rutiner i syfte att förebygga framtida problem.

Aleforsrådet – vårt samarbetsavtal med arbetslivet

Ett hundratal arbetsplatser har valt att ansluta sig till Aleforsrådet för att försäkra sig om att alltid ha snabb tillgång till expertkunskap på området.

Man och kvinna på byggarbetsplats. Man i reflexväst och hjälm. Kvinna med hjälm under armen.
Maskros som tränger upp genom gatsten.

Vi är unika

Aleforsstiftelsen är unikt i sitt slag i och med att det drivs i stiftelseform där vi erbjuder tolvstegsbehandling, både som öppenvård och internatbehandling, helt utan vinstsyfte. Det gör att vi kan hålla lägre kostnader för våra tjänster utan att tulla på kvalitén.

Prissättning utifrån självkostnadsprincipen

De priser vi tar ut går enbart till att hålla vår verksamhet igång och till att utveckla behandlingsprogram utifrån de metoder som visat sig vara mest effektiva vid rehabilitering av personer med alkohol- och drogproblematik.

Läs mer om varför många arbetsgivare väljer att arbeta med oss när det rör alkohol- och drogproblem i arbetslivet…