AFA Försäkringar logotype

AFA Försäkring – Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår beroendebehandling hos Aleforsstiftelsen genom AFA Försäkring.

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en medarbetare som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL för anställda och medarbetaren själv omfattas av någon av dessa försäkringar.
Personer som rehabiliteringsstöd kan sökas för:

  • Privat eller kooperativt anställd eller före detta anställd, som omfattas av AGS hos AFA Sjukförsäkring antingen i nuvarande anställning eller genom efterskydd från tidigare anställning.
  • Anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller kommunalt bolag, förutsatt att denne omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

Stödet gäller inte statligt anställda och privat anställda tjänstemän.

Läs mer  och ansök på AFA:s hemsida…