Problem med alkohol eller droger?

Aleforsstiftelsen är sedan mer än 30 år specialiserade på att rehabilitera människor som har problem med alkohol eller droger och befinner sig i eller nära arbetslivet. Vi har både öppenvård och behandlingshem vilket innebär att man kan få hjälp oavsett var man bor i landet.

Vi kan även erbjuda stöd till arbetsgivare som vill arbeta förebyggande genom att ha bra rutiner och kunskap inom organisationen.

Vi har genom åren hjälpt tusentals människor i en svår situation att få livet tillbaka. Kontakta oss så berättar vi mer…
iStock_000002027164_300

Alla är lika välkomna

Vägen in till Aleforsstiftelsen kan gå via en arbetsgivare eller myndighet eller så kan man som privatperson söka sig direkt till oss. Aleforsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden organisation. Oavsett vem du är strävar vi efter att ge dig ett så professionellt och bra bemötande som möjligt.

Arbetslivets resurs

När du som arbetsgivare vänder dig till oss så hjälper vi dig hela vägen. Vi kan handleda och stötta dig att ta upp frågan om alkohol- och drogproblem med arbetstagaren, utreda, behandla och följa upp. Men vi kan också bistå med utbildning och översyn av befintliga rutiner i syfte att förebygga framtida problem. Ett hundratal arbetsplatser har valt att ansluta sig till Aleforsrådet för att försäkra sig om att alltid ha snabb tillgång till expertkunskap på området.

iStock_000000247032_300

Vi är unika

Aleforsstiftelsen är unikt i sitt slag i och med att det drivs i stiftelseform där vi erbjuder tolvstegsbehandling, både som öppenvård och internatbehandling, helt utan vinstsyfte.

Det gör att vi kan hålla lägre kostnader för våra tjänster utan att tulla på kvalitén.

De priser vi tar ut går enbart till att hålla vår verksamhet igång och till att utveckla behandlingsprogram utifrån de metoder som visat sig vara mest effektiva vid rehabilitering av personer med alkohol- och drogproblematik.

Läs mer om varför många arbetsgivare väljer att arbeta med oss när det rör alkohol- och drogproblem i arbetslivet…

Hoppa till verktygsfältet