Ett liv utan missbruk

Vi hjälper dig, oavsett om du är anhörig, privatperson eller arbetsgivare, från bedömning till eftervård

Ta kontakt

Ta steget

Arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att agera snabbt när en anställd visar tecken på missbruksproblematik för att säkerställa deras säkerhet och välmående. Att ta hjälp och genomföra en utredning är avgörande för att minimera riskerna.

Ta hjälp

Privatperson

Om du känner oro för din alkohol-, läkemedels- eller droganvändning, är du välkommen att kontakta oss för ett första bedömningssamtal. Vi finns här för att ge stöd och hjälpa dig att hitta lämpliga lösningar för att främja din hälsa och välbefinnande.

Ta hjälp

Anhörig

Som anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem befinner du dig i en utmanande situation, och det är viktigt att vara medveten om risken för medberoende. Vi ger dig resurser för att navigera genom processen.

Ta hjälp

Experter inom drog, alkohol och läkemedelsmissbruk

Aleforsstiftelsen är specialiserade på behandling av alkohol- och drogberoende för människor i arbetslivet. Genom detta fokus säkerställer vi att patienterna kan dela erfarenheter och upplevelser med varandra. Vårt mål är att skapa en trygg miljö där patienterna kan känna sig förstådda. Som specialister inom kemiskt beroende erbjuder vi högkvalitativ behandling.

Läs mer

Aktuellt

Distans utbildning

Datum ej satt ännu

Alkohol och drogkunskap i arbetslivet. Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till.

Anmäl er

Vi söker föreståndare

Sista ansökningsdag: 7 december

Vi söker chef till vår kvalitetssäkrade verksamhet.

Passa på att söka tjänsten med möjlighet att leda en unik verksamhet.

Platsannons

Arbetsplatsprogram

5 mars, 2024, Göteborg

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Anmäl er

Nätverksträff – Vikten av rätt diagnos och behandling

28 november, Teams

Välkommen till ett seminarium där vi berättar om hur vi arbetar med diagnosticering och hur vi kan se att provtagning både kan utgöra ett stöd, såväl som ett hinder i behandlingsprocessen.

Anmäl er

Kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling

Vi arbetar utifrån 12 stegsbaserad metoder och har ett nära samarbete med Göteborgs Universitet.

Läs mer

Vår historia

Aleforsstiftelsen grundades 1987 som ett samarbete mellan ledande arbetsplatser i Göteborg med syftet att erbjuda icke-vinstinriktad behandling för alkohol- och drogproblem för sina anställda. Stiftelsens styrelse inkluderar representanter från Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Coop Väst, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, PostNord Sverige AB och SKF Sverige AB.

Vi är unika

Aleforsstiftelsen är unik i sitt slag och drivs i stiftelseform där vi erbjuder tolvstegsbehandling både som öppenvård och internatbehandling, helt utan vinstsyfte. Det gör att vi kan hålla lägre kostnader för våra tjänster utan att ge avkall på kvalitén.

Utveckla er alkohol- och drogpolicy tillsammans med oss

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. En policy med handlingsplan och tydliga rutiner blir också ett värdefullt stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk på jobbet.

Därför det viktigt att löpande se över sin policy och förankra den i organisationen.

Få hjälp