Ett liv utan missbruk

Arbetsgivare, privatperson eller anhörig. Vi hjälper dig.

Ta steget

Arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att agera snabbt när en anställd visar tecken på missbruksproblematik för att säkerställa deras säkerhet och välmående. Att ta hjälp och genomföra en utredning är avgörande för att minimera riskerna.

Privatperson

Om du känner oro för din alkohol-, läkemedels- eller droganvändning, är du välkommen att kontakta oss för ett första bedömningssamtal. Vi finns här för att ge stöd och hjälpa dig att hitta lämpliga lösningar för att främja din hälsa och välbefinnande.

Anhörig

Som anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem befinner du dig i en utmanande situation, och det är viktigt att vara medveten om risken för medberoende. Vi ger dig resurser för att navigera genom processen.

Experter inom alkohol-, drog- och läkemedelsmissbruk

Aleforsstiftelsen är specialiserade på behandling av alkohol- och drogberoende för människor i arbetslivet. Genom detta fokus säkerställer vi att patienterna kan dela erfarenheter och upplevelser med varandra. Vårt mål är att skapa en trygg miljö där patienterna kan känna sig förstådda. Som specialister inom kemiskt beroende erbjuder vi högkvalitativ behandling.

Boka ett kostnadsfritt studiebesök

Skulle du vilja veta mer om vår behandling kan vara till hjälp?

Aktuellt

Öppenvård på kvällstid

Nu kan vi erbjuda öppenvård på kvällstid på vår mottagning i Göteborg.

Kontakta oss på telefon 031-14 20 92 för mer information.

Är du chef? Delta i en fokusgruppsstudie!

På uppdrag av Göteborgs Universitet

En studie om dina förutsättningar att arbeta alkoholförebyggande.

Arbetsplatsprogram

10 september, 2024, Göteborg

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Studiebesök

Skulle du vilja veta mer om vår behandling kan vara till hjälp?

Boka ett kostnadsfritt studiebesök som tar ca en timme. Du kan besöka oss på vår mottagning i Göteborg, på vårt behandlingshem i Alingsås eller digitalt.

Elefanten på arbetsplatsen

17 september, 2024, digitalt

Under webbinariet kommer vi att belysa missbruk på arbetsplatsen och vilket uttryck det kan ta sig. Men även hur man kan hantera det och vilka konstruktiva lösningar det finns för arbetsplatsen.

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Vår populära halvdagsutbildning för chefer, HR och skyddsombud där ni som arbetsgivare själva bjuder in de ni önskar och tillsammans med oss skapar förutsättningar för att arbeta förebyggande samtidigt som ni får kunskap att hantera situationer misstanke om påverkan i tjänst.

Kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling

Vi arbetar utifrån tolvstegsbaserade metoder och har ett nära samarbete med Göteborgs Universitet.
I behandlingen ingår provtagning, men fokus ligger på att ge verktyg för ett skapa ett liv utan missbruk.

Behandling kan ges både som öppenvård och på vårt behandlingshem, Aleforshemmet.

Vår historia

Aleforsstiftelsen grundades 1987 som ett samarbete mellan ledande arbetsplatser i Göteborg med syftet att erbjuda icke-vinstinriktad behandling för alkohol- och drogproblem för sina anställda. Stiftelsens styrelse inkluderar representanter från Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Coop Väst, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, PostNord Sverige AB och SKF Sverige AB.

Vi är unika

Aleforsstiftelsen är unik i sitt slag och drivs i stiftelseform där vi erbjuder tolvstegsbehandling både som öppenvård och internatbehandling, helt utan vinstsyfte. Det gör att vi kan hålla lägre kostnader för våra tjänster utan att ge avkall på kvalitén.

Utveckla er alkohol- och drogpolicy tillsammans med oss

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. En policy med handlingsplan och tydliga rutiner blir också ett värdefullt stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk på jobbet.

Därför det viktigt att löpande se över sin policy och förankra den i organisationen.