Anpassning till Covid-19 Vi följer utvecklingen löpande och gör anpassningar i syfte att minimera smittspridning.
F n råder besöksrestriktioner och del av vår eftervård ersätts med digital kommunikation.
Kontakta oss gärna på telefon 020-22 12 00 om ni har frågor.
Eva-Marie Holen
föreståndare
Vi erbjuder videosamtal Vi kan erbjuda rådgivning och bedömningssamtal över internet.
Vår personal har tillgång till videolänk via Zoom, Skype eller Teams.
Kontakta oss på telefon 020-22 12 00 så berättar vi mer.
Behöver du hjälp? Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger
eller läkemedel?
Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning som
bygger på egen metodik av tolvstegsmodellen. Behandlingen sker
på behandlingshem eller som öppenvård. Vare sig du är arbetsgivare,
anhöring eller själv i behov av behandling är du välkommen att vända
dig till oss på telefon 020-22 12 00.
Behöver du hjälp? Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger
eller läkemedel?
Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning som
bygger på egen metodik av tolvstegsmodellen. Behandlingen sker
på behandlingshem eller som öppenvård. Vare sig du är arbetsgivare,
anhöring eller själv i behov av behandling är du välkommen att vända
dig till oss på telefon 020-22 12 00.
Behöver du hjälp? Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger
eller läkemedel?
Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning som
bygger på egen metodik av tolvstegsmodellen. Behandlingen sker
på behandlingshem eller som öppenvård. Vare sig du är arbetsgivare,
anhöring eller själv i behov av behandling är du välkommen att vända
dig till oss på telefon 020-22 12 00.
Boka samtal!
Aktuellt