Vi är godkända som
utbildningsanordnare!
Vi är utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Företag och organisationer inom privat sektor med tecknat kollektivavtal har därmed möjlighet att få viss ersättning. Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både kollektivanställda och tjänstemän, och ska ses som en delfinansiering av utbildningskostnaden.
Anpassning till Covid-19 Vi följer utvecklingen löpande och gör anpassningar i syfte att minimera smittspridning.
F n råder besöksrestriktioner och del av vår eftervård ersätts med digital kommunikation.
Kontakta oss gärna på telefon 020-22 12 00 om ni har frågor.
Eva-Marie Holen
föreståndare
Vi erbjuder videosamtal Vi kan erbjuda rådgivning och bedömningssamtal över internet.
Vår personal har tillgång till videolänk via Zoom, Skype eller Teams.
Kontakta oss på telefon 020-22 12 00 så berättar vi mer.
Behöver du hjälp? Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger
eller läkemedel?
Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning som
bygger på egen metodik av tolvstegsmodellen. Behandlingen sker
på behandlingshem eller som öppenvård. Vare sig du är arbetsgivare,
anhöring eller själv i behov av behandling är du välkommen att vända
dig till oss på telefon 020-22 12 00.
Våra utbildningar Vi erbjuder en rad olika utbildningar. Kika in på rubriken Utbud eller klicka här.
Aktuellt
Boka samtal!