Eftervård, samtal

Självhjälpsgrupper

Ta gärna kontakt med någon självhjälpsgrupp. Där kan du få stöd av andra människor som befinner sig i en liknande situation. Vår behandling syftar till att underlätta ditt fortsatta tillfrisknande tillsammans med en självhjälpsgrupp där du kan praktisera tolvstegsprogrammet. Anonyma Alkoholister (AA), Anonyma Narkomaner (NA), De fria sällskapen Länkarna, Länkarnas riksförbund och Länkens Kamratförbund är exempel på sådana grupper.

Anonyma Alkoholister

Telefon: 08-720 38 42

Anonyma Narkomaner

Telefon: 0771-13 80 00

Länkarnas Riksförbund

Telefon: 08-18 96 88

De fria sällskapen Länkarna

Telefon: 0732-30 68 07

Länkens Kamratförbund

Telefon: 031-98 31 33

Anonyma Kokainister (CA)

Telefon: 0735-83 86 30