Kvinna som sitter med benen i kors och håller i ett par glasögon.

Kontrollerad nykterhet och drogfrihet

Ett gott behandlingsresultat bygger på en kombination av stöd, krav och kontroll

Vår erfarenhet är att en lyckad behandling består av en kombination av engagerat stöd och uppmuntran från familj, nätverk och arbetskamrater, samtidigt som det också är avgörande att våga sätta tydliga gränser och ställa krav.

En veckas kontrollerad nykterhet

Inför en behandling i något av våra rehabiliteringsprogram behöver man först genomgå kontrollerad nykterhet och drogfrihet under minst en vecka. Detta sker på någon av Aleforsstiftelsens enheter eller i samarbete med annan vårdgivare. Syftet är att säkerställa nykterhet/drogfrihet för att undvika abstinensproblematik under behandlingen samt säkerställa att man är mottaglig för sin behandling.