Arbetsgivare och anställd samtal

Anställd med missbruksproblem?

Misstänker du att någon av dina anställda har ett missbruksproblem? Något som inte är helt ovanligt. Cirka 13 procent av alla svenskar, ungefär 1 miljon människor, anses ha riskabla alkoholvanor. Med detta menas en förbrukning som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna (källa: CAN, 2014). Cirka 5 procent av Sveriges befolkning i gruppen 17-84 år har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller narkotika (källa: STAD:s rapport nr 55, 2014). Så går du och funderar kring dessa frågor – tveka inte att ta kontakt med oss för konsultation, utbildning och/eller behandling.

Person som sitter i fåtölj.

Misstanke om påverkan

Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning. Därför är det viktigt att snabbt utreda om personen står under påverkan av alkohol eller andra otillåtna droger.

Testning ingår alltid vid utredning

Aleforsstiftelsen har tillgång till testutrustning för att säkerställa om påverkan av alkohol eller andra droger föreligger. Även om det inte föreligger en påverkan av alkohol eller andra droger i tjänst kan det finnas misstankar om sådan problematik. Erbjud då en utredning i syfte att fånga upp det i tid, innan det går ut över arbetet.

Utredning och bedömning

Skulle personen visa sig vara påverkad under arbetstid bör man utreda om det föreligger ett beroende. Sådan utredning bör initieras så snart det uppstår en misstanke om alkohol- eller drogproblem hos en anställd. Genom att identifiera ett beroende tidigt kan mycket resurser sparas då möjligheterna att hjälpa personen ifråga är större desto snabbare en korrekt diagnos kan ställas. Aleforsstiftelsen erbjuder ett första bedömningssamtal kostnadsfritt. Finns indikationer på beroendesjukdom görs en djupare utredning som även innefattar läkarremiss och provtagning. Vi har tillgång till egen läkare med specialistkompetens inom beroende.

Kontaktuppgifter för bedömningssamtal

Aleforshemmet, Aleforsvägen 11, Alingsås, tel: 020-22 12 00 (knappval 1)

Aleforsstiftelsens öppenvård, Första Långgatan 21, Göteborg, tel: 020-22 12 00 (knappval 2)

Om utredningen leder fram till en beroendediagnos startar förberedelserna inför en behandlingsinsats genom minst 7 dagars kontrollerad nykterhet och drogfrihet. Därefter erbjuds en behandling på vårt behandlingshem, Aleforshemmet i Alingsås eller i vår öppenvård i Göteborg. Normalt kan vi påbörja en behandling inom två veckor.

Kanske börja med ett studiebesök?

Vill ni veta mer om vår behandling kan vara till hjälp. Kom på ett kostnadsfritt studiebesök tillsammans med medarbetaren.

Läs mer här…

Kvinna som intervjuar person samtidigt som hon dokumenterar svaren.
Kvinna talar till personer i lektionssal.

Behandling

Behandlingen sker i team med tillgång till läkare, samtalsterapeut och våra alkohol- och drogrådgivare.

Internatbehandling med eftervård

Internatbehandlingen är 28 eller 35 dagar och avslutas med ett års eftervård som anpassas utifrån var man bor. I eftervården ingår kontrollerad närvaro samt slumpmässiga alkohol- och drogtester för att säkerställa att behandlingen fortskrider enligt planen. Vid behov finns möjlighet till enskilt kognitivt samtalsstöd till patient och anhörig.

Öppenvård

Öppenvårdsbehandlingen är en variant av vår tolvstegsbehandling som gör det möjligt för medarbetaren att bo hemma under behandlingstiden. Innehåll och metodik är samma som vid internatbehandlingen, men ges istället vid ett tillfälle i veckan under 40 veckor.

Allt ingår i behandlingspaketet

Oavsett om man väljer internatbehandling eller öppenvård ingår alltid Anhörigprogram som stöd för anhöriga och Arbetsplatsprogram som är en heldagsutbildning för arbetsgivarens kontaktpersoner. Dessutom ingår läkarbesök inför behandlingen och alla provtagningar. När du fått ett pris av oss behöver du inte oroa dig för att det ska tillkomma ytterligare kostnader.

Ersättning genom AFA Försäkring och Försäkringskassan

Som arbetsgivare finns även möjligheten att få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering genom AGS-fonden och AFA Försäkring. Vår behandling berättigar även till förebyggande sjukpenning vilket innebär att arbetstagaren ges sjukpenning under behandlingstiden utan någon karensdag från Försäkringskassan.

Ansökningsblankett kan du ladda ned på AFA:s hemsida…

Stödjande insatser

Ett framgångsrikt behandlingsresultat gynnas av ett stöd från arbetsgivare och anhöriga. Därför ingår alltid i våra behandlingsinsatser ett Anhörigprogram och ett Arbetsplatsprogram.

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet vänder sig till våra patienters anhöriga som behöver stöd i tillfrisknandeprocessen. I programmet diskuteras medberoende, känslor av skam och skuld, återfallsprevention och stödresurser. Totalt omfattar programmet 10 träffar på kvällstid under ett år.

Arbetsplatsprogram

Arbetsplatsprogrammet är en heldagsutbildning som ger stöd till arbetsgivaren och tar bl a upp frågor om arbetsrätt, policy och rehabiliteringsprocessen.

Ett framgångsrikt behandlingsresultat gynnas av ett stöd från arbetsgivare och anhöriga.
Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy.

Policy och rutiner

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. En policy med handlingsplan och tydliga rutiner blir också ett värdefullt stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk på jobbet. Aleforsstiftelsen hjälper er att ta fram en tydlig policy och bra rutiner eller att utveckla era befintliga. För er som medlem i Aleforsrådet ingår detta i medlemskapet.

Läs mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du utformar en alkohol- och drogpolicy med tillhörande rutiner…

Snabb hjälp

Från första kontakt till behandlingsstart tar det normalt inte mer än 14 dagar. Kontakta oss på telefon 020-22 12 00 (Aleforshemmet, Alingsås) eller 020-22 12 00 (Öppenvård, Göteborg) så hjälper vi till.