Gamla bilder på Aleforshemmet i fotoramar.

Varför välja oss?

Som arbetsgivare har man inget medicinskt rehabiliteringsansvar, men våra stiftare insåg tidigt att det var en god affär att se till att medarbetare med beroendeproblematik snabbt fick adekvat behandling. På det sättet minskade kostnaderna för sjukfrånvaro och följdsjukdomar, man undvek oro och problem i arbetslaget, minskade risken för olyckor och inte minst lidande för såväl medarbetaren som dennes anhöriga.

7 bra skäl att välja Aleforsstiftelsen

1. Aleforsstiftelsen drivs som stiftelse utan vinstsyfte. Det gör att vi kan hålla ned priserna och satsa på att utveckla verksamheten där andra prioriterar vinst till ägarna.

2. Vi erbjuder egen behandlingsverksamhet. Andra aktörer väljer att agera som mellanhand till olika vårdgivare. När ni vänder er till oss behöver ni inte betala till någon som inte utför behandling och får en direktkontakt med vårdgivaren. Behandlingen kan erbjudas både som öppenvård och som internat för att passa olika behov och oavsett var man bor i landet.

3. Vi har över 30 års erfarenhet. Aleforsstiftelsen har bedrivit framgångsrik tolvstegsbehandling sedan  1987 och är en av Sveriges mest erfarna behandlingshem.

4. Aleforsstiftelsen är en kvalitetssäkrad verksamhet. Vår behandling och vårt miljöarbete är ISO-certifierat av en extern kvalitetsrevisor. Andra vårdgivare saknar många gånger kvalitetssäkring eller väljer att endast förlita sig på interna kontroller. Vidare samarbetar vi med Göteborgs Universitet som bedriver forskning och kunnat visa att vår behandlingsmodell, med helnykterhet som mål, är det som är effektivast.

5. I våra behandlingar ingår allt från början. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare ett fast pris där allt ingår såsom behandlingsförberedelser, provtagningar, läkarbesök, behandling, eftervård, anhörigprogram och arbetsplatsprogram för dig som arbetsgivare. Andra kan välja att endast tala om priset för själva primärbehandlingen trots att övriga bitar är lika viktiga för ett gott behandlingsresultat. När du fått ett pris av oss behöver du inte oroa dig för att det ska tillkomma ytterligare kostnader.

6. Hos oss har du alltid kontakt med den personal som står närmast patienten. Under behandlingen har du kontakt med ansvarig alkohol- och drogrådgivare. Under eftervården sker uppföljningen tillsammans med vår koordinator som har en nära kontakt med våra patienter under hela eftervårdsåret.

7. Vår verksamhet är anpassad för att möta arbetslivets krav. Våra patienter är socialt etablerade människor med en beroendesjukdom. Som patient hos oss möter du andra som befinner sig i en liknande situation och vår personal har förutom behandlingskompetens även kunskap om dina skyldigheter och rättigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare.

Kontakta oss på telefon 020-22 12 00 så kan vi berätta mer.