Aleforsstiftelsen drivs som stiftelse utan vinstsyfte.

Varför välja oss?

Aleforsstiftelsen drivs som stiftelse utan vinstsyfte. Det gör att vi kan hålla ned priserna och satsa på att utveckla verksamheten där andra prioriterar vinst till ägarna.

Vi erbjuder egen behandlingsverksamhet. Andra aktörer väljer att agera som mellanhand till olika vårdgivare. När ni vänder er till oss behöver ni inte betala till någon som inte utför behandling och får en direktkontakt med vårdgivaren.

Aleforsstiftelsen är en kvalitetssäkrad verksamhet med över 30 års erfarenhet. Vår behandling är ISO-certifierad av en extern kvalitetsrevisor. Andra vårdgivare saknar många gånger kvalitetssäkring eller väljer att endast förlita sig på interna kontroller.

I våra behandlingar ingår allt från början. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare ett fast pris där allt ingår såsom behandlingsförberedelser, provtagningar, läkarbesök, behandling, eftervård, anhörigprogram och arbetsplatsprogram för dig som arbetsgivare. Andra kan välja att endast tala om priset för själva primärbehandlingen trots att övriga bitar är lika viktiga för ett gott behandlingsresultat. När du fått ett pris av oss behöver du inte oroa dig för att det ska tillkomma ytterligare kostnader.

Hos oss har du alltid kontakt med den personal som står närmast patienten. Under behandlingen har du kontakt med ansvarig alkohol- och drogrådgivare. Under eftervården sker uppföljningen tillsammans med vår eftervårdsadministratör. Hos andra aktörer kan det vara svårt att hålla kontakten med ansvarig vårdgivare, istället kan man bli hänvisad till en ”case manager”.

Vår verksamhet är anpassad för att möta arbetslivets krav. Våra patienter är socialt etablerade människor med en beroendesjukdom. Som patient hos oss möter du andra som befinner sig i en liknande situation och vår personal har förutom behandlingskompetens även kunskap om dina skyldigheter och rättigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare.

Välkommen att kontakta oss!

Ring 020-22 12 00