Elefanten i rummet

Varför vill ingen se elefanten på arbetsplatsen?

När en medarbetare utvecklar ett problematiskt drickande eller använder droger påverkar det hela arbetsgruppen. Kollegor försöker hantera det så gott de kan. Istället för att prata med personen så pratar man om personen, väljer att se åt ett annat håll eller anpassar sig till en dysfunktionell arbetsmiljö. Allt detta skapar otrygghet och drabbar arbetsplatsen negativt.

Under vår informationsträff kommer vi att belysa hur det uppstår och vilket uttryck det kan ta sig. Men även hur man kan hantera det och vilka konstruktiva lösningar det finns för arbetsplatsen.

Seminariet erbjuds digitalt via videolänk.

Innehåll

  • Vad innebär det för arbetsplatsen när någon utvecklar alkohol- eller drogproblem?
  • Hur kan man hjälpa på bästa sätt? Vilket stöd behöver den som befinner sig i ett missbruk och den övriga arbetsgruppen?
  • Hur kan en positiv förändringsprocess se ut i arbetsgruppen?

Pris: Kostnadsfritt

Tid och datum

  • 17 september 2024, kl 10-11
  • 26 november 2024, kl 10-11