Kvinnlig hand som vilar på armstöd.

Våra tjänster inom Aleforsstiftelsen

Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning för att förebygga, behandla och följa upp problem med alkohol, läkemedel och andra droger.

Aleforsstiftelsens uppdrag är att erbjuda kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling av kemiskt beroende till socialt förankrade människor utan vinstsyfte. Vi ska även bistå arbetslivet i deras strävan att säkerställa en trygg och drogfri arbetsmiljö.

För att uppnå detta kan vi erbjuda:

(Klicka på rubriken för att läsa mer.)

Policystöd och policyrevision

Då detta är ett område som är i ständig förändring är det viktigt att också arbeta aktivt med sin policy så att den är uppdaterad mot den verklighet som möter arbetstagarna.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetsgivare. I behandlingsinsatsen ingår utbildning för att säkerställa uppföljning och ett gott behandlingsresultat. Vi arbetar även med arbetsplatsförlagd utbildning i syfte att förebygga problematik samt förankra företagets policy och rutiner.

Vi har även utbildning som vänder sig till anhöriga i syfte att skapa förståelse och ge stöd i den svåra roll som de befinner sig i.

Behandling

Vår vanligaste behandlingsform är vårt tolvstegsbaserade behandlingsprogram vid Aleforshemmet under 28 eller 35 dagar. En central del i vår behandling är Anonyma Alkoholisters (AA:s) synsätt och deras tolvstegsprogram som bygger på livslång helnykterhet och drogfrihet. Vår behandling är rikstäckande och sker i internatform. Behandlingen består av fyra delar:

• Gruppbehandling
• Undervisning om alkohol, droger och utvecklingsfrågor
• Friskvård och avslappning
• Introduktion till en nykter/drogfri gemenskap och återfallsprevention

Behandlingen på Aleforshemmet följs upp med ett års eftervård.

Denna behandling kan även erbjudas som öppenvård vid vår mottagning i Göteborg under ett års tid.

Aleforslinjen

Aleforslinjen är vår kostnadsfria telefonrådgivning som samtliga medarbetare hos våra medlemsföretag har möjlighet att få stöd och hjälp genom. Vi erbjuder även handledning till chefer och HR-personal.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med information om aktuella utbildningar och nyheter inom området alkohol och droger. Att prenumerera är helt kostnadsfritt och du anmäler dig här…