Piller i handflata.

Narkotika och läkemedel

Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av alkohol.  Utöver detta så har ca 675 000 svenskar använt narkotiska preparat under det senaste året. De flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. (källa: CAN).

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser som har med alkohol eller droger att göra, men i många fall så är kopplingen till alkohol eller droger inte tydlig. 

Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar något tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till.

Målgrupp:
Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.

Omfattning:
2 timmar. 

Innehåll:
Narkotikautvecklingen i Sverige
Preparat och trender
Prisutveckling – narkotika/läkemedel
Allmänna tecken vid missbruk
Drogspecifika tecken
Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad på jobbet?
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsrätt vid missbruk
Arbetsplatsens ansvar
Vilket ansvar har man som chef, skyddsombud eller medarbetare?
Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
Drogtestning
Vilket stöd finns att få?

Intresseanmälan utbildning

Målgrupp: Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.