Alkoholproblem hos anställda?

Om ni har medarbetare med alkohol- eller andra drogproblem (läkemedel eller narkotika) så är ni inte ensamma. Cirka 310 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol (källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Insatsen från arbetsgivaren brukar vara att medarbetaren får träffa företagshälsovården som försöker hjälpa till med stödsamtal och kontrollprogram. Många gånger visar sig detta otillräckligt när ett s k riskbruk har övergått till ett beroende. Medarbetaren behöver då en mer omfattande behandlingsinsats enligt riktlinjerna för beroendesjukdom.

Aleforsstiftelsen startade sin verksamhet 1987 utifrån att de större arbetsgivarna på västkusten såsom Volvo, SKF, Göteborgs Stads sjukvårdsstyrelse (idag Västra Götalandsregionen), med flera gick samman och bildade stiftelsen. Syftet var att de anställda med alkohol- eller drogproblem snabbt ska kunna få adekvat behandling utan vinstsyfte och kunna återgå i tjänst.

Verksamheten startade med ett behandlingshem, Aleforshemmet, i Alingsås.

Aleforsstiftelsens behandlingshem, Aleforshemmet

Behandlingen sker på vårt behandlingshem, Aleforshemmet, i Alingsås. För de som arbetar på västkusten finns även möjlighet till öppenvårdsbehandling från vår mottagning i Göteborg.

Våra stiftare ingår i vår styrelse som finns presenterade på vår hemsida.

Vi har sedan starten arbetat med tolvstegsbehandling som Socialstyrelsen rekommenderar vid beroendesjukdom och kunnat se att denna behandlingsform är mycket framgångsrik där de flesta av våra patienter kan återgå i tjänst efter 28 dagar på vårt behandlingshem. Patienten följs sedan upp i ett eftervårdsprogram som pågår under ett års tid där man kommer till Aleforshemmet en gång i månaden. Mellan träffarna har ni som arbetsgivare avstämningsmöten med er medarbetare samtidigt som denne arbetar vidare med sitt tillfrisknande med stöd av lokala självhjälpsgrupper.

Hur går det till?

Innan vi startar en behandling behöver vi genomföra ett bedömningssamtal tillsammans med er som arbetsgivare och med medarbetaren. Detta kan vanligen erbjudas inom de närmaste arbetsdagarna från det att ni kontaktar oss. Vi säkerställer där att vår behandling är rätt insats samt lägger upp en behandlingsplan. Samtalet kan genomföras på Aleforshemmet, hos er eller via videolänk. Därefter följer en veckas kontrollerad nykterhet/drogfrihet samt ett läkarbesök för sjukskrivning och remiss. Vi har egen läkare som kan träffa er medarbetare via videolänk.

Normalt kan vi påbörja en behandling inom två veckor från att vi haft bedömningssamtalet.

Behandlingsprogrammet omfattar även stöd till anhöriga och utbildning för er som arbetsgivare. Ni ses som viktiga resurser i medarbetarens tillfrisknande, men behöver kunskap för att fungera som ett bra stöd. Läs mer om vårt anhörigprogram och vårt arbetsplatsprogram på vår hemsida.

När medarbetaren skrivs ut från behandlingshemmet kallas ni som arbetsgivare till utskrivningssamtal. Vid detta möte går vi tillsammans igenom rutinerna för eftervården och den fortsatta planeringen.

Vad kostar det?

Genom att teckna ett samarbetsavtal och bli medlemmar i Aleforsrådet erhåller ni rabatt på våra behandlingar och övriga tjänster. Ni får även tillgång till Aleforslinjen, vårt 020-nummer som är öppet för alla era anställda att anonymt få råd och stöd. Även chefshandledning ges genom detta nummer.

Läs mer om Aleforsrådet på vår hemsida.

Även utan medlemskap kan man få hjälp hos oss. Kostnaden för en 28 dagars-behandling inklusive eftervård, arbetsplatsprogram och anhörigprogram är 89.600 kr för medlemmar och 96.000 kr för icke medlemmar.

Vår behandling ger rätt till förebyggande sjukpenning vilket gör att ni som arbetsgivare inte behöver betala sjuklön och har även möjlighet att söka stöd från AFA Försäkring med upp till halva behandlingskostnaden. Vårt pris är ett paketpris. Allt ingår så ni behöver inte oroa er för några tillkommande kostnader under behandlingstiden.

Läs mer om fördelarna med att välja Aleforsstiftelsen på vår hemsida.

Vad säger era kunder?

Vi är stolta över att under så lång tid hjälpt tusentals medarbetare tillbaka till arbetslivet trots en svår problematik. Detta avspeglas också i våra utvärderingar från såväl arbetsgivare som patienter.

Läs mer om vad arbetsgivare, patienter, anhöriga och forskare har att säga om vår verksamhet på vår hemsida.

Hur får vi kontakt?

Enklast når ni oss genom att kontakta oss på telefon 020-22 12 00 och välj 1 för att bli kopplad till Aleforshemmet.

Ni kan även mejla oss på info@aleforsstiftelsen.se

Kontaktuppgifter till oss som arbetar här finns på vår hemsida.

Anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden med det senaste inom alkohol- och drogområdet.

Välkommen att kontakta Aleforsstiftelsen!