Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet är en säkerhetsfråga. Cirka 330 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol medan antalet personer som missbrukar alkohol ligger runt 780 000 personer och ca 45 000 personer uppskattas ha ett narkotikaberoende (källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning.

Vi har alla en skyldighet att i ett sådant läge ingripa och hjälpa till.

  • Vad är missbruk/beroende? Hur kan man se signalerna och tidiga tecken?
  • Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad av alkohol eller andra droger på jobbet?
  • Vad innebär arbetsgivarens utredningsansvar och rehabiliteringsansvar?
  • Arbetsrätt vid missbruk. Vad gäller?
  • Hur hanterar man påverkan av läkemedel och narkotika?
  • Vilken hjälp finns att få för den som har problem?

Utbildning

Målgrupp: Chefer, HR och andra med personalansvar
Omfattning: Halvdag

Kontakta mig, jag är intresserad av utbildning för vår arbetsplats.

Ditt namn (obligatorisk)

Din befattning

Din organisation

Telefon

Din e-post (obligatorisk)

Jag samtycker till att min information sparas i enlighet med GDPR.

Information om GDPR