Fyra byggnadsarbetare i samspråk på en byggarbetsplats.

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av alkohol. Utöver detta så har ca 675 000 svenskar använt narkotiska preparat under det senaste året. De flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. (källa: CAN).

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser som har med alkohol eller droger att göra, men i många fall så är kopplingen inte tydlig.

Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till.

Innehåll:
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige
Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
Vägen in och ut ur ett missbruk
Tidiga och sena tecken på missbruk
Risker vid distansarbete
Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad på jobbet?
Gruppövning – ett exempel från verkligheten
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsrätt vid missbruk
Arbetsplatsens ansvar
Vilket ansvar har man som chef, skyddsombud eller medarbetare?
Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
Alkohol- och drogtestning
Det svåra men nödvändiga samtalet
Narkotika och läkemedel
Vilket stöd finns att tillgå?

Målgrupp:
Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet

Omfattning:
Halvdag

Max antal deltagare:
Lämpligt antal 20-40 personer

Utbildningsalternativ:
Vi kan erbjuda olika företagsanpassade utbildningsalternativ – t.ex utbildning på plats hos er eller digital distansutbildning. Utbildningen genomförs också digitalt som en öppen utbildning med möjlighet att då köpa enstaka platser. Fyll i nedan formulär vilken typ av utbildning som önskas.

Intresseanmälan utbildning på plats

Målgrupp: Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.

För närmare information se länk längst ned.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.

Anmälan öppen utbildning

Digital distansutbildning, via Microsoft Teams
Målgrupp: Chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.
Pris: 950:-/pers för medlemmar i Aleforsrådet. 1450:-/pers för övriga.

För närmare information se länk längst ned.
Skickas kostnadsfritt en gång per månad.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.