Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Digital distansutbildning för kommuner

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet

Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av alkohol. Utöver detta så har ca 675 000 svenskar använt narkotiska preparat under det senaste året. De flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. (källa: CAN).

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser som har med alkohol eller droger att göra, men i många fall så är kopplingen inte tydlig.

Är man orolig att någon har problem, eller uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så har vi alla en skyldighet att ingripa och hjälpa till.

Innehåll:
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige
Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
Vägen in och ut ur ett missbruk
Tidiga och sena tecken på missbruk
Risker vid distansarbete
Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad på jobbet?
Gruppövning – ett exempel från verkligheten
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsrätt vid missbruk
Arbetsplatsens ansvar
Vilket ansvar har man som chef, skyddsombud eller medarbetare?
Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
Alkohol- och drogtestning
Det svåra men nödvändiga samtalet
Narkotika och läkemedel
Vilket stöd finns att tillgå?

Målgrupp:
Chefer, skyddsombud, arbetsplatsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet

Antal deltagare:
Lämpligt antal, max ca 25 personer fördelat på 5 kommuner

Omfattning:
Halvdag

Pris:
695:-/pers för medlemmar i Aleforsrådet. 995:-/pers för övriga.

Är det något du undrar över, kontakta utbildningsansvarig Anders Andersson, 0725-149220, eller anders.andersson@aleforsstiftelsen.se

Anmälan utbildning för kommuner

Digital distansutbildning, via Microsoft Teams
Målgrupp: Chefer, skyddsombud, arbetsplatsombud, HR och övriga som önskar mer kunskap i ämnet.
Pris: 695:-/pers för medlemmar i Aleforsrådet. 995:-/pers för övriga.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Avbokning som sker senare än en vecka före utbildningstillfället innebär full debitering.

För information om GDPR och vår integritetspolicy, klicka här.