Våra utbildningar

iStock_000001552122Medium

Ansluten Utbildningsanordnare

Vi är ansluten utbildningsanordnare hos AFA Försäkring vilket innebär att om Er arbetsplats tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) har Ni möjlighet att få ersättning för utbildningskostnaderna gällande chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Arbetsplatsprogram

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Varje patient som genomgår något av Aleforsstiftelsens behandlingsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remittent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger samt insikt i behandling.

Läs mer om vårt Arbetsplatsprogram här…


Missbruk i arbetslivet

Cirka 318 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol
och ytterligare 128 000 uppskattas ha ett pågående missbruk (källa: CAN). Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning.
Vi har alla en skyldighet att i ett sådant läge ingripa och hjälpa till.

 • Vad är missbruk/beroende och hur kan man se signalerna?
 • Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad
  av alkohol på jobbet?
 • Vad är medarbetarens ansvar? Vad är chefens ansvar?
 • Vad innebär arbetsgivarens utredningsansvar och
  rehabiliteringsansvar?
 • Hur hanterar man påverkan av läkemedel och narkotika?
 • Vilken hjälp finns att få för den som har problem?
 • Hur följer man upp en behandlingsinsats?

Målgrupp: chefer, skyddsombud och övriga medarbetare

Omfattning: Halvdag. Önskas heldagsutbildning så går det att ordna.

Tidpunkt: Efter överenskommelse

Beställning: Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20 eller anmäl intresse här…


 Det nödvändiga samtalet

Det är din uppgift som chef att reagera om något inte står rätt till med en medarbetare. Antingen det handlar om att ”magkänslan” säger att något inte står rätt till eller att det inträffat någon misskötsamhet där alkohol eller andra droger varit inblandat.

Det är du som chef som har ansvar för att ta tag i problemet.

Din uppgift är inte att ställa diagnos eller att bevisa att en medarbetare har missbruksproblem. Ett samtal med medarbetaren är ofta det första steget, men du behöver vara förberedd.

 • Vad är riskbruk, missbruk och beroende? Hur yttrar sig problemet?
 • När är det dags att ta ett samtal?
 • Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
 • Vad säger policyn/handlingsplanen?
 • Vad är chefens respektive medarbetarens ansvar?
 • Hur genomför man som chef ett samtal på ett konstruktivt sätt?
 • Det ”tidiga samtalet” – bekymringssamtalet där du visar omtanke
 • Det ”tydliga samtalet” – vid misskötsamhet där du ställer krav
 • Hur följer man upp?

Målgrupp: chef och personalfunktion

Omfattning: Halvdag. Önskas heldagsutbildning så går det att ordna.

Tidpunkt: Efter överenskommelse

Beställning: Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20.

Hoppa till verktygsfältet