Våra tjänster

Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning för att förebygga, behandla och följa upp problem med alkohol, läkemedel och andra droger.

Aleforsstiftelsens uppdrag är att erbjuda kvalitetssäkrad tolvstegsbehandling av kemiskt beroende till socialt förankrade människor utan vinstsyfte. Vi ska även bistå arbetslivet i deras strävan att säkerställa en trygg och drogfri arbetsmiljö.

Genom att hjälpa människor till drogfrihet bidrar vi till ett bättre samhälle.

Vår vanligaste behandlingsform är ett traditionellt Minnesota tolvstegsbaserat behandlingsprogram vid Aleforshemmet. En central del i vår behandling är Anonyma Alkoholisters (AA:s) synsätt och deras tolvstegsprogram som bygger på livslång helnykterhet och drogfrihet. Vår behandling är rikstäckande och sker i internatform. Behandlingen består av fyra delar:
• Gruppbehandling
• Undervisning om alkohol, droger och utvecklingsfrågor
• Friskvård och avslappning
• Introduktion till en nykter/drogfri gemenskap och återfallsprevention

Förebygga

Behandla

Följa upp

Hoppa till verktygsfältet