Referenser

”Västra Götalandsregionen har som främsta uppgift att svara för hälso- och sjukvård till ca 1,6 miljoner innevånare som bor i regionen. Västra Götalandsregionen är också en av Sveriges största arbetsgivare med ca 50.000 anställda. Får våra egna medarbetare problem när det gäller alkohol och droger, så vill vi att de ska få den allra bästa hjälp som går att få på marknaden. Av den anledningen är vi delägare till Aleforsstiftelsen som har ett komplett utbud av tjänster inom området. Vi kan rekommendera dem till andra arbetsgivare. ”
Stig Lindholm

Stig Lindholm, arbetsmiljöstrateg
VG

 

”Vi väljer att fortsätta vårt mångåriga samarbete med Aleforsstiftelsen tack vare mycket hög kvalitet i behandling, stöd och utbildning. Kompetensen är hög och mötet med behandlarna upplevs tryggt, vänligt och starkt. Att en medarbetare får behandling med kort varsel är viktigt vid problem med alkohol och droger, det har hittills aldrig varit ett problem hos Aleforsstiftelsen.”

anita t

Anita Tångring, hälsostrateg
postnord_logo

 

Som ett led i att hjälpa chefer i att stötta sina anställda arrangeras en utbildning för chefer i policyn för alkohol och droger på SKF av Aleforsstiftelsen.
”Klas Strömqvist huvudskyddsombud för service på PS-Huset, Joakim Svantesson HR Partner Fabrik Göteborg och Göran A Larsson underhållschef i D-fabriken, är nöjda med utbildningen.
– Kursen är bra och nyttig och ger mig en insikt i hur utbrett det är och hur jag kan angripa problemet, säger Joakim
Svantesson.
Göran A Larsson menar att man i regel ser beteende och prestationsförändringar om någon har problem.
– Jag tror det är bra att ta upp frågan och prata om det i teamet på ett övergripande sätt, detta för att förekomma och försöka hjälpa varandra, säger Göran A Larsson.”

SKF logoPersonaltidning, Insidan, nr 10, 2017

 

Patienters omdömen

Nedan följer ett utdrag från våra patienters utvärdering av sin behandling.

Hur upplevde du ditt problem innan du påbörjade din behandling?

 • Jobbigt. Livet var inte roligt att leva.
 • Tyckte inte att jag hade så mycket problem med alkoholen – däremot med min omgivning.
 • Märkte att jag inte kunde ta mig ur det
  – visste inte hur jag skulle göra!
 • En tung börda som orsakade mig och min familj  mycket elände.

Hur ser du på ditt problem nu?

 • Vilket problem!? Mycket hanterbart.
 • Kan se hur mina problem hängde samman med mitt drickande.
 • Förstår problemet och att det finns mycket bra hjälp att få.
 • Så bra som jag och min familj mår nu har vi aldrig gjort. Jag är medveten om mitt problem som jag får jobba med i fortsättningen också. Jag har fövandlat bördan till en erfarenhet och lärdom.
  Jag känner mig stark och ser fram emot varje dag.

Vad var det viktigaste just för dig?

 • Att få uppleva villkorslös respekt när man känner sig så utlämnad och sårbar.
 • Mötet med gruppen. Det har varit lärorikt och stärkande att prata och lyssna till personer som är i samma båt.
 • Har betytt allt för mig. Ett nytt liv. Grupparbetet gav fantastiskt mycket! Att få berätta om sig själv gjorde att jag fick lära känna mig själv. Konstigt va? Så var det. Att gruppen hela tiden förändrades gjorde att jag uppmärksammade min egen förändring.

Forskning

”En studie gjord av forskare från Göteborg visar att de som deltar i en behandling med helnykterhet som mål lyckas bättre än de som genomgår en behandling för att lära sig kontrollera sitt drickande.

– Våra resultat visar att helnykterhet fungerar bättre, men det skulle behövas fler studier med fler behandlingsformer innan man säkert kan säga att det är så. Det kan vara andra faktorer som spelar in, säger förste författaren till studien, Kristina Berglund, docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

I studien visade det sig att 88 procent av patienterna, som själva hade som mål att bli helnyktra och deltog i behandlingen med helnykterhet som mål, klarade att hålla målet vid uppföljningen två och ett halvt år senare. Det var 18 procent bättre än förväntat. Av de patienter som hade som mål att kontrollera sitt drickande och deltog i en behandling med samma målsättning, lyckades 54 procent, vilket är 16 procent sämre än förväntat.”

Citerat från Accent, 2016-09-27

Hoppa till verktygsfältet