För dig som privatperson

Vi drivs utan vinstsyfte.

Alla är välkomna att kontakta oss.

Som privatperson kan man vara drabbad både direkt av ett missbruk och indirekt som anhörig.

Har jag ett alkoholproblem?

Om du känner oro för din alkoholkonsumtion, läkemedelskonsumtion eller användning av andra droger så är du välkommen att kontakta oss för ett första bedömningssamtal som är helt kostnadsfritt.

Du får träffa en av våra erfarna rådgivare där ni tillsammans går igenom hur din konsumtion ser ut. Finns behov så har vi möjlighet att koppla in vår läkare för en fördjupad utredning och provtagning.

Ett sådant samtal kan vi erbjuda både på vår mottagning i Göteborg (Första Långgatan 21, tel. 031-14 20 92) eller på vårt behandlingshem i Alingsås (Aleforshemmet, Aleforsvägen 11, tel. 0322-66 56 80).

Hur finansierar jag behandlingen?

Har du ett arbete bör du i första hand ska vända dig till arbetsgivaren för att få hjälp. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda.

Saknar du arbete så har socialnämnden i den kommun där du är skriven en skyldighet att hjälpa dig.

I Socialtjänstlagen kan man läsa:

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

I praktiken kan man mötas av långa handläggningstider och prioriteringar som gör att de sociala myndigheterna måste inrikta sina insatser på personer som utvecklat en mycket svår problematik. Möjligheten finns dock alltid att kontakta sin socialtjänst och begära en behandling hos Aleforsstiftelsen. Vi har ramavtal med de flesta kommunerna inom Västra Götalandsregionen.

Väljer man att själv stå för sin behandlingskostnad behöver vi lösa finansieringen innan behandlingen startar. Kontakta oss för närmare information kring detta. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Önskar du bli kontaktad angående behandling, fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan.


 

Självhjälpsgrupper

Ta gärna kontakt med någon självhjälpsgrupp. Där kan du få stöd av andra människor som befinner sig i en liknande situation. Vår behandling syftar till att underlätta ditt fortsatta tillfrisknande tillsammans med en självhjälpsgrupp.

aalogo

Anonyma Alkoholister

Telefon: 08-720 38 42

na

Anonyma Narkomaner

Telefon: 0771-13 80 00

lankorg

Länkarnas Riksförbund

Telefon: 08-18 96 88

De fria sällskapen Länkarna

Telefon: 0732-30 68 07

kflanken-logo

Länkens Kamratförbund

Telefon: 031-98 31 33

 

Hoppa till verktygsfältet