Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff

Aleforsrådets nätverksträff

Två gånger om året bjuder Aleforsstiftelsen in våra medlemmar i Aleforsrådet till en nätverksträff där vi samlas för att belysa något aktuellt tema inom området alkohol och droger. Träffen vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården.

Vad händer när vi dricker alkohol?

Att vara påverkad i tjänst av alkohol eller andra berusningsmedel är alltid en mycket allvarlig händelse. Tyvärr också en väldigt vanligt förekommande problematik. Senare forskning pekar också på att så mycket som 5% av den arbetsföra befolkningen har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller narkotika. Förutom att det finns en fara för den enskilda individen att skada sig så finns också en arbetsmiljöpåverkan med avseende på andra människor i dennes närhet.

Alkohol- och annat drogmissbruk medför i många fall konsekvenser för den som är anställd, för arbetskamrater och arbetsgivare. Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot såväl missbrukaren som berörda arbetskamrater. De viktigaste reglerna finner vi i arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd.

Vi samarbetar med Advokatfirman Vinge och går tillsammans igenom rättsläget. Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare? När uppkommer ett förstärkt anställningsskydd? Vad krävs för att en arbetsgivare ska kunna använda sig av uppsägning eller avsked? Hur ser rehabiliteringsprocessen ut?

Välkommen till en mycket intressant eftermiddag med de främsta experterna på området. Inbjudan vänder sig till dig som arbetar som chef, personal- eller HR-ansvarig på någon av Aleforsrådets arbetsplatser.

Vi kommer att hålla till i Vinges lokaler i Nordstan i Göteborg och bjuder på lunch. Därför är det viktigt att vi får in din anmälan och att du anger om du har någon matallergi.

Notera att deltagandet är kostnadsfritt för Aleforsrådets medlemmar, men då antalet platser är begränsade så kan vi endast ta emot två personer från respektive medlemsorganisation.

Mötesledare: Per Öhman, stf föreståndare vid Aleforsstiftelsen

Tid och plats: kl 12:00 – 14:00 den 8 maj, 2019
Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 (i Nordstan), Göteborg
OBS! Kom i tid då vi startar med lunch.

Pris: Kostnadsfritt för Aleforsrådets medlemmar samt företagshälsor som samarbetar med oss (max 2 deltagare/medlemsorganisation eller FHV).
Övriga 750 kr.

Välkommen till en intressant nätverksträff!

Anmälan till nätverksträff

Anmälan till kölista

Ditt namn (obligatorisk)

Din befattning

Din organisation

Telefon

Ev matallergi

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att min information sparas i enlighet med GDPR.

Information om GDPR

Jag önskar få Aleforsstiftelsens nyhetsbrev som e-post (skickas kostnadsfritt en gång per månad)