GDPR (Allmän dataskyddsförordning)

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i GDPR. Aleforsstiftelsen kommer att behandla dina uppgifter för administration. Om du väljer att kontakta oss via kontaktformulär kommer dina uppgifter endast att användas för att kunna kontakta dig i detta ärende. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Aleforsstiftelsen. 

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller vill ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även läsa mer i vår personuppgiftspolicy.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år skriftligt begära registerutdrag. Begäran måste vara undertecknad och ska skickas till följande adress (observera att begäran via e-post inte är giltig).

Aleforsstiftelsen
Aleforsvägen 11
441 39 Alingsås

Hoppa till verktygsfältet