Förebygga

iStock_000000692317Medium

Utbildning

Kunskap är grunden i allt förebyggande arbete

Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning. Befinner sig personen på en arbetsplats träder dessutom in arbetsmiljöregler som tvingar arbetsgivaren att vidta åtgärder. Våra utbildningar syftar till att klargöra arbetsgivarens och medarbetarnas ansvar, visa på hur man kan agera på tidiga signaler och vilka krav man kan ställa på vårdgivaren. Läs mer om våra utbildningar här…

 

iStock_000000001480Medium

Alkohol- och drogpolicy

Certifiera era rutiner

En genomtänkt alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan är ett gott stöd i såväl det förebyggande arbetet som i akuta situationer där en medarbetare uppträder påverkad. Vi erbjuder oss att granska era rutiner och processer för att hantera alkohol- och drogrelaterad problematik på arbetsplatsen. Om vi anser att era rutiner uppfyller de kriterier som vi satt upp erhålls ett certifikat som gäller ett år i taget. Anser vi att det saknas viktiga delar så återkopplar vi skriftligen och ger möjlighet att komplettera. Läs mer om certifiering här…

 

iStock_000004691759Medium

Aleforslinjen

Ställ dina frågor anonymt

Genom Aleforslinjen, 020-22 12 00, ges möjlighet att kontakta Aleforsstiftelsen för att få kostnadsfri telefonrådgivning i frågor som rör missbruk av alkohol, läkemedel och andra droger. Man kan vara helt anonym när man ringer. Det går bra att ringa om man känner oro för egen konsumtion, i rollen som anhörig eller om man har allmänna frågor.

 

Hoppa till verktygsfältet