Arbetsplatsprogram

Arbetsplatsprogrammet vänder sig till chefer, personalansvariga, skyddsombud samt till våra patienters kontaktpersoner med intresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger i arbetslivet.

Varje patient som genomgår något av Aleforsstiftelsens behandlingsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remittent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger samt insikt i behandling.

Detta gäller även chefer eller skyddsombud med ansvar för personal och arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är upplagd som en heldagsutbildning och ger kunskap att hantera alkohol- och drogproblematik i arbetslivet.

Innehåll

 • Tidiga tecken
 • Arbetsrätt vid missbruk
 • Alkohol- och drogsituationen i samhället
 • Läkemedels- och narkotikamissbruk
 • Alkohol- och drogtestning
 • Arbetsplatspolicy
 • Vägen in och ut ur ett missbruk
 • Medberoende i familjen och på arbetet
 • Uppföljning av behandling

Vi tar även upp hur Arbetsdomstolen har dömt i fall som rört missbruk i arbetslivet…

Powerpoint-presentation för Arbetsplatsprogrammet…

Inbjudan som pdf…

Målgrupp

Chefer, HR-funktion, skyddsombud samt våra patienters kontaktpersoner

Tid

Smörgås och kaffe/te serveras från kl 08:30 – 09:00.

Utbildningen pågår mellan kl 09:00 – 16:00.

Datum och plats

Välj ett av följande tillfällen:

 • 12 september, 2018
 • 21 november, 2018
 • 13 mars, 2019
 • 15 maj, 2019
 • 11 september, 2019
 • 20 november, 2019

Lokal: Folkets Hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg – konferenslokal Asperö

Olof Palmes plats 3

Pris

För kontaktpersoner till våra patienter ingår utbildningen i behandlingskostnaden. Medlemsföretag i Aleforsrådet har två fria platser per utbildningstillfälle. För övriga deltagare är avgiften 2.500 kr per deltagare.

Smörgås och kaffe/te ingår innan start.
Lunch ingår ej utan sker på egen hand.
Ca kl 14:00 serveras kaffe/te och kaka.

Anmälan

Tillfälle:

Ditt namn (obligatorisk)

Din befattning

Din organisation

Friplats genom Aleforsrådet
Ja, vi är medlemNej

Friplats som kontaktperson till patient
Ja, jag är kontaktpersonNej

Ev refnr

Fakturaadress

Postnr och ort

Telefon

Din e-post (obligatorisk)

Jag samtycker till att min information sparas i enlighet med GDPR.

Information om GDPR

Jag önskar få Aleforsstiftelsens nyhetsbrev som e-post (skickas kostnadsfritt en gång per månad)

Hoppa till verktygsfältet