För arbetsgivare

En drogfri arbetsplats är en säkerhetsfråga.

Kontakta oss i frågor som rör missbruk i arbetslivet.

Cirka 13 procent av svenskarna, ungefär 1 000 000 personer, anses ha riskabla alkoholvanor. Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna. (källa: CAN, 2014). Cirka 5 procent av Sveriges befolkning i gruppen 17-84 år har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller narkotika (källa: STAD:s rapport nr 55, 2014)

Teckna samarbetsavtal – bli medlem i Aleforsrådet!

 

alkotest

Misstanke om påverkan

Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt fara både för sig själv och sin omgivning. Därför är det viktigt att snabbt utreda om personen står under påverkan av alkohol eller andra otillåtna droger. Aleforsstiftelsen har tillgång till testutrustning för att säkerställa om påverkan av alkohol eller andra droger föreligger.

x

iStock_000001095739Medium

Utredning

Skulle personen visa sig vara påverkad under arbetstid bör man utreda om det föreligger ett beroende. Sådan utredning kan även initieras av andra anledningar än att man uppträder påverkad i tjänst. Genom att identifiera ett beroende tidigt kan mycket resurser sparas då möjligheterna att hjälpa personen ifråga är större desto snabbare en korrekt diagnos kan ställas. Aleforsstiftelsen erbjuder ett första bedömningssamtal kostnadsfritt. Finns indikationer på beroendesjukdom görs en djupare utredning som även innefattar läkarbesök och provtagning. Vi har tillgång till egen läkare med specialistkompetens inom beroende.

För kostnadsfritt bedömningssamtal, kontakta:

Aleforsstiftelsens öppenvård, Första Långgatan 21, Göteborg, tel. 031-14 20 92

eller

Aleforshemmet, Aleforsvägen 11, Alingsås, tel. 0322-66 56 80

Om utredningen leder fram till en beroendediagnos startar förberedelserna inför en behandlingsinsats genom minst 7 dagars kontrollerad nykterhet och drogfrihet. Därefter erbjuds en behandling på vårt behandlingshem, Aleforshemmet i Alingsås eller i vår öppenvård i Göteborg.

x

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandling

Behandlingen sker i team med tillgång till läkare, sjuksköterska, samtalsterapeut och våra alkohol- och drogrådgivare.

Internatbehandlingen är 28 eller 35 dagar och avslutas med ett års eftervård som anpassas utifrån var man bor. Den längre behandlingen vänder sig till läkemedels- och narkotikaberoende samt blandmissbruk med svår abstinens. I eftervården ingår kontrollerad närvaro samt slumpmässiga alkohol- och drogtester för att säkerställa att behandlingen fortskrider enligt planen. Vid behov finns möjlighet till enskilt kognitivt samtalsstöd till patient och anhörig.

Öppenvårdsbehandlingen är en variant av vår tolvstegsbehandling som gör det möjligt för medarbetaren att bo hemma under behandlingstiden. Innehåll och metodik är samma som vid internatbehandlingen, men ges istället vid ett tillfälle i veckan under 40 veckor.

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering genom AGS-fonden och AFA Försäkring. Vår behandling berättigar även till förebyggande sjukpenning vilket innebär att arbetstagaren ges sjukpenning under behandlingstiden utan någon karensdag.

Ansökningsblankett kan du ladda ned på AFA:s hemsida…

x

Helping Hands

Stödjande insatser

Ett framgångsrikt behandlingsresultat gynnas av ett stöd från arbetsgivare och anhöriga. Därför ingår alltid i våra behandlingsinsatser ett Anhörigprogram och ett Arbetsplatsprogram. Anhörigprogrammet vänder sig till våra patienters anhöriga som behöver stöd i tillfrisknandeprocessen. I programmet diskuteras medberoende, känslor av skam och skuld, återfallsprevention och stödresurser. Arbetsplatsprogrammet ger stöd till arbetsgivaren och tar bl a upp frågor om arbetsrätt, policy och rehabiliteringsprocessen.

 

iStock_000000001480Medium

Policy och rutiner

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. En policy med handlingsplan och tydliga rutiner blir också ett värdefullt stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk på jobbet. Aleforsstiftelsen hjälper er att ta fram en tydlig policy och bra rutiner eller att utveckla era befintliga. För er som medlem i Aleforsrådet ingår detta i medlemskapet.

Läs mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du utformar en alkohol- och drogpolicy med tillhörande rutiner…

x

iStock_000004691759Medium

Snabb hjälp

Från första kontakt till behandlingsstart tar det normalt inte mer än 14 dagar. Kontakta oss på telefon 0322-66 56 80 (Aleforshemmet, Alingsås) eller 031-14 20 92 (Öppenvård, Göteborg) så hjälper vi till.

Hoppa till verktygsfältet